• NL
  • WIE
 

10 gouden tips

Voor een goede keuze van het dakbedekkingsmateriaal voor uw woning.

Integratie van de woning in de omgeving
Stedebouwkundige voorschriften

Houd rekening met stedenbouwkundige voorschriften

 

Vooraleer over te gaan tot de keuze van de dakpannen informeert u best even over de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Deze voorschriften kunnen de keuzevrijheid beperken en omschrijven nauwkeurig welke dakvormen, hellingsgraad, dakbedekkingsmaterialen en dakbedekkingskleuren toegelaten zijn.

 

Ze zijn opgesteld om een goede integratie van uw woning in de omgeving te verzekeren. Het is goed om weten dat afwijkingen kunnen aangevraagd worden.

 

Houd rekening met de stijl van uw woning

 

Stijl van de woning

Of u uiteindelijk voor tegelpannen, vlakke pannen, pannen met zachte golving of holle pannen met sterke golving kiest, heeft voornamelijk te maken met het uitzicht en de stijl van uw woning.

 

Voor bepaalde woningstijlen zijn tegel- of leipannen interessanter, andere stijlen worden beter gecombineerd met bijvoorbeeld holle, gegolfde of vlakke pannen.

 

Een dak met tegelpannen bijvoorbeeld oogt net als een leien dak, vooral als men dan nog opteert voor de leikleur of de blauwgesmoorde uitvoering van de Tegelpan 301.

 

Narvik Alegra pan zwart geglazuurd
Narvik Alegra pan zwart geglazuurd

Houd rekening met een boomrijke omgeving

 

In boomrijke zones (zeker als die aan de noordelijke kant van de woning liggen), kiest u best voor pannen met een volledige oppervlaktebehandeling, zoals geëngobeerde of - geglazuurde pannen. De gladde en glasharde afwerking van de glazuurlaag bemoeilijkt het vastzetten op de pan van mos en algen en biedt zo een uitzonderlijke bescherming tegen algen, mossen en schimmelgroei.

 

 

Houd rekening met de grootte van het dak

 

Grootte van het dakvlakOnder druk van de stijgende plaatsingskosten is er een evolutie naar het gebruik van steeds grotere dakpannen die sneller geplaatst kunnen worden en waarbij er een gevoelige besparing op het plaatsingsloon en de panlatten kan gerealiseerd worden. Voorbeelden uit het Koramic gamma zijn de Alegra, Alegra 8, Jura Nova, L15, Mega en de Actua.

 

Houd rekening met de kleur van gevel, ramen en deuren

 
Totale esthetiek

Bij het kiezen van de kleur van de dakpannen houdt men best rekening met de totale esthetiek van de woning. Het dak, ook vijfde gevel genoemd, mag niet los gezien worden van de rest van het gebouw. De kleur van het dak kan in contrast of in perfecte harmonie zijn met de kleur van gevel, ramen en deuren. Het kiezen van een identieke kleur voor de dakpannen, als voor ramen, deuren, garagepoort tot zelfs de regenwaterafleiders kan een stijlvol effect teweeg brengen.

 

 

 


Denk aan de toekomst


Kleur van gevel, ramen en deuren

Mocht er in de toekomst, als gevolg van storm of andere onvoorspelbare oorzaken, schade optreden aan het dak of men zou het gebouw willen uitbreiden, dan is het van het grootste belang dat u nadien nog dezelfde dakpannen kan bijbestellen. Kies daarom voor een betrouwbare fabrikant.

 

 

 

Houd rekening met de helling van uw dak

 

Hulpstukken

Houd bij de keuze van de dakpannen rekening met de minimum dakhelling opgegeven door de fabrikant. Bij daken met kleinere dakhelling opteert men best voor pannen met sluitingen.

 

Sluitingen dienen immers om te voorkomen dat het neervallende en afstromende regenwater het dak binnendringt. Het zijn gootjes die het water naar het waterafvoerende vlak van de onderliggende pan afvoeren.

 

Er zijn zijdelingse sluitingen en kopsluitingen. Ze kunnen enkel, dubbel of drievoudig zijn. Voor daken met een lage helling opteert men vaak voor pannen met dubbele of drievoudige sluitingen, zoals de Actua 10 LG / LT en de Alegra 8 EB, waarvan de minimale dakhelling slechts 10° dient te bedragen.


Overtuig u van de kwaliteit

 

Kwaliteit

Ga steeds na of de kwaliteit van de gekozen dakpannen beantwoordt aan de Belgische norm voor kleidakpannen. Bij Koramic wordt de kwaliteit van alle dakpannen permanent opgevolgd en gecontroleerd door onze eigen mensen in de productie-eenheden en in onze laboratoria, maar ook door externe laboratoria onder toezicht van erkende certificering - en keuringsorganismen.

 

Alle Europese keurmerken voor kleidakpannen waaronder het Belgische BENOR, het Nederlandse KOMO, het Franse NF en het Duitse Güteschütz, worden sinds januari 1999 afgeleverd op basis van de Europese productnorm EN 1304 voor kleidakpannen. Alle Koramic kleidakpannen voldoen hieraan. Sedert februari 2006 hebben al onze keramische producten eveneens de CE-markering.

 

Vraag naar de garantie

 

Garantie

Ga zeker na welke garantie geboden wordt. Bij Koramic wordt de vorstbestandheid van al haar pannen gegarandeerd voor 30 jaar. Deze uitzonderlijk ruime en lange garantie houdt zowel het gratis leveren als de kosten voor het plaatsen van de te vervangen pannen in.

 

 

 

 

 

 


Bespaar niet op de hulpstukken

  

Toekomst

Voor een perfecte technische, regendichte en esthetische dakafwerking zijn hulpstukken noodzakelijk. Ventilatiepannen en/of droge ondervorsten zorgen bijvoorbeeld voor de nodige ventilatie tussen de dakpannen en het onderdak. De 30-jarige Koramic waarborg is verbonden aan het gebruik van ventilerende Koramic ondervorsten of ventilatiepannen.

terug naar boven