• NL
  • WIE
 

2B Connect - Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Wienerberger is één van de 23 partners die de komende drie jaar in de grensstreek België-Nederland werken aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Interreg
Interreg
Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De
groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als grensoverschrijdende
natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor
betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor
buitenactiviteiten.
Ontginning
Herstel van Europees beschermde natuur
Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken. Van januari 2016 tot december 2018 helpt 2B Connect minstens 70 bedrijven hun terrein groener in te richten. Via een opleiding reikt 2B Connect instrumenten aan, zoals een biodiversiteitsscan, die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering. Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont.
EU-vlag
EU-vlag
In Vlaanderen en Nederland lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in te richten. Dit Europese project vormt daarop een zeer belangrijke aanvulling.
2B Connect ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om de komende drie jaar bedrijven en biodiversiteit dichter bij elkaar te brengen. Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.
terug naar boven