• NL
  • WIE
 

Kleiklinkers voor huis en tuin en bestrating

Technische fiches interpreteren

Elke kleiklinker heeft een technische fiche met informatie, zoals toelaatbare afwijkingen, dwarse drukweerstand en meer. Maar wat staat daar nu precies? Hoe interpreteert u zo’n technische fiche. We leggen het uit.

Toelaatbare afwijking op fabricagematen d

Arte / Mastic Noir
Arte / Mastic Noir
De werkelijke gemiddelde waarde voor een bepaalde fabricagemaat d mag niet meer afwijken van de gedeclareerde waarde voor deze gemiddelde maat dan 0,4√d, afgerond naar de dichtstbijzijnde mm. Kleinere afwijkingen mogen altijd door de fabrikant opgegeven worden.
 
Bij kleiklinkers met vellingen of afstandhouders wordt altijd de omschreven afmeting genomen. De lengte of breedte wordt dus bepaald met de vellingen en afstandhouders inbegrepen.
 
De afwijking tussen de grootste en kleinste waarde wordt aangegeven met een klasse, zoals in onderstaande tabel.
 
Klasse Bereik
R0 Niet bepaald
R1 0,6 Vd (d = fabricagemaat uitgedrukt in mm)
Nota: Indien hij daaraan voldoet, mag de fabrikant zelf een waarde voor het "bereik" verklaren die kleiner is dan deze voor klasse R1

Opmerking: als de fabrikant eraan voldoet, mag die zelf een waarde voor het ‘bereik’ verklaren die kleiner is dan deze voor klasse R1.

Buigsterkte

Arte / Zandgeel
Arte / Zandgeel
Kleiklinkers worden - vooral in openbare toepassingen - vaak onderworpen aan relatief zware belastingen. Dus het is belangrijk om zeker te zijn dat ze niet zullen breken. De weerstand tegen breuk wordt getest in een ‘driepuntsbuigproef’. De kleiklinkers worden onderworpen aan de test, beschreven in de referentienorm.
 
2 waarden worden bepaald:
  • Gemiddelde waarde voor de lijnlast bij breuk
  • Kleinste waarde voor de lijnlast bij breuk
 
Sommige kleiklinkers kunnen in meerdere richtingen geplaatst worden, zoals plat en op de kant. In dat geval moet de test uitgevoerd worden op de meest kwetsbare richting. Daarnaast moet de fabrikant ook kunnen aantonen dat andere methodes minder kwetsbaar zijn. Indien dat niet mogelijk is, moet de test op de verschillende plaatsingswijzen uitgevoerd worden, telkens met het zichtvlak naar boven.
 
Op basis van de resultaten worden de kleiklinkers aan een categorie toegewezen:
 
Klasse Minimale eisen voor de buigsterkte (N/mm)
  Gemiddelde waarde Minimum waarde
T0 niet bepaald niet bepaald
T1 30 15
T2 30 20
T3 80 50
T4 80 64
 
Kleiklinkers uit de klasse T0 mag u enkel gebruiken in een gestabiliseerd zandbed met gelijkaardige zand-cementvoegen. Het kan zijn dat de producent waardes bekomt die hoger zijn dan klasse T4. In dat geval mag hij deze zelf opgeven.
 
Tenslotte kan de producent naast de buigsterkte ook de buigtreksterkte (N/mm²) declareren op basis van de toepassing van de berekeningsformule opgegeven in de referentienorm.
 

Weerstand tegen vorst en dooi

Voor de weerstand van kleiklinkers tegen vorst en dooi wordt gekeken naar de afwisseling van de twee, dus naar vorst/dooi-cycli. Tijdens de vorstproef worden de kleiklinkers onderworpen aan 100 cycli. Na de proef moet de eventueel opgetreden schade binnen bepaalde grenzen liggen om als ‘vorstbestendig’ beschouwd te worden.
 
De kleiklinkers worden uiteindelijk verdeeld over de 2 onderstaande categorieën:
 
Klasse Vorstbestandheid
FP0 Niet bepaald
FP100 Voldoet volgens de eisen

 Bij klasse FP100 wordt er ook van uitgegaan dat deze kleiklinkers bestand zijn tegen alle conventionele dooizouten.

 

Slijtweerstand

 
De weerstand tegen afslijting moet getest worden op alle vlakken die aan slijtage onderhevig zijn, alle zichtvlakken na plaatsing dus. Vervolgens worden de kleiklinkers onderverdeeld in deze categorieën:
 
Klasse

Gemiddeld afgesleten volume

(maximale waarde in mm³)

A1 2100
A2 100
A3 450

 

Glijweerstand

Authentica Dakota
Authentica DakotaRuncvoortpark-Terlindenhofstraat - Mersem Stad Antwerpen  
Deze eigenschap is vooral belangrijk bij openbare projecten. Een goede glijweerstand zorgt bij gemotoriseerd verkeer voor een voldoende korte remafstand. Fietsers en voetgangers hebben dan weer baat bij een voldoende ‘ruw’ oppervlak met een verminderd risico op uitglijden.
 
De categorieën
 
Klasse

Gemiddelde ongepolijste

glijweerstand in USRV (minimale waarde)

U0 Niet bepaald
U1 35
U2 45
U3 55


 

Wateropslorping

Smout
Oud Hollands - Oud MaastrichtBart Van Uytsel, Koningshooikt
Kleiklinkers krijgen het bij regen zwaarder te verduren dan bijvoorbeeld gevelstenen. Daarom ligt de wateropslorping (porositeit) van een kleiklinker een stuk lager dan die van een doorsnee gevelsteen.
 
De categorieën:
 
Klasse Gemiddelde waarde Individuele waarde
W0 Geen eis Geen eis
W1 ≤ 7 % ≤ 9 %
W2 ≤ 5 % ≤ 6 %
W3 ≤ 3 % ≤ 4 %


 

terug naar boven

Wienerberger Kleiklinkers
TERCA kleiklinkers

Producten Zoekmachine Terca Kleiklinkers

Aantal kleiklinkers per m2 berekenen?

Maak gebruik van onze calculator: