• NL
  • WIE
 

Hulp bij uw bouwknopen

De Bouwknopenatlas is een webtool met ongeveer 150 details van bouwknopen en meer dan 5000 combinaties voor een perfecte uitvoering.

Wat is de Bouwknopenatlas?

Bouwknopenatlas
Bouwknopenatlas
Met de Bouwknopenatlas kan u als bouwprof al in het voorontwerp de (punt)bouwknopen inschatten. De tool doet voorstellen om de bouwknopen waar mogelijk volgens de basisregels op te lossen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kostprijs van de oplossing en wordt het concept niet ingrijpend bijgestuurd.
 
Als de bouwknoop niet volgens de basisregels kan ingevuld worden, berekent de Bouwknopenatlas de ψ-waarde die dan wordt afgetoetst aan de limietwaarde. Voor puntbouwknopen wordt de χ-waarde berekend en afgetoetst.

Wat vindt u in de Bouwknopenatlas?

Bouwknopenatlas
Bouwknopenatlas
U vindt in totaal ongeveer 150 details terug in de Bouwknopenatlas die uitgewerkt en uitgerekend werden voor de meest voorkomende isolatiepakketten. Ook voor berekende details beschikt de gebruiker over een zekere ontwerpvrijheid met behoud van de berekende ψ-waarde en χ-waarde.
 
De berekeningen kunnen uitgevoerd worden op basis van meerdere parameters:
  • Verschillende isolatiediktes in de schildelen
  • Isolatiematerialen met verschillende lambda-waarden
  • Diktes kunnen oplopen tot een isolatieniveau dat gebruikelijk is bij passief bouwen
 
Het resultaat is een goedgekeurd dossier dat 1 op 1 toegevoegd kan worden aan uw EPB-dossier.

Wie ontwikkelde de Bouwknopenatlas?

Wienerberger ontwikkelde de Bouwknopenatlas in samenwerking met de Universiteit Gent en in overleg met het Vlaams Energieagentschap. Het is een webtool die de bouwprof helpt bij de berekening en het ontwerp van bouwknopen volgens optie B, de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen.
 

verdere informatie

terug naar boven