• NL
 • WIE
 

Hulpstoffen in metselmortel

Hulpstoffen in metselmortel beïnvloeden de verwerkbaarheid van de mortel of de chemische reacties die zorgen voor de binding van de mortel.

Gebruik van hulpstoffen

Metselmortel / Lijmmortel
Metselmortel / Lijmmortel
Er moet uiterst omzichtig met de hoeveelheden van hulpstoffen omgesprongen worden. Volg daarom strikt het toepassingsgebied en de voorschriften van de fabrikant! In principe worden op de werf toegevoegde hulpstoffen zoveel als mogelijk vermeden.
 
Belangrijk: hulpstoffen zijn géén wondermiddelen. Ze maken van slecht gedoseerde metselmortel of mortel met slechte grondstoffen niet plots goede metselmortel. De verbeterde werking op 1 vlak gaat dikwijls ten koste van andere.
 
Hulpstoffen in metselmortel moeten beantwoorden aan de normen NBN EN 934-3. In België kunnen er nog bijkomende eisen voorkomen. Raadpleeg daarvoor STS 22: Metselwerk.

Deze hulpstoffen zijn verkrijgbaar:

 • Bindingsversnellers: versnellen de hydratatie van cementkorrels.
  Gebruik: dichten van een waterlek, waterdichtingswerken of metselen onder water.
  Nadeel: verhoogde krimp en minder sterke mortel
 • Bindingsvertragers: omgekeerd effect als bij bindingsversnellers.
  Gebruik: enkel bij uitzonderlijk droog en warm weer
 • Plastificeerders: maken de mortel elastischer en homogener.
  Gebruik: bij slecht zuigende stenen, tijdelijke goede verwerkbaarheid met snelle verstijving
 • Dispersiemiddelen: verminderen de oppervlaktespanning van het water
  Voordeel: bevorderd nat worden van cementkorrels
 • Luchtbelvormers: maken de mortel lichter, beter isolerend en beter verwerkbaar

  Nadeel: kan tot sterkteverlies van de metselmortel leiden. Dit product moet worden vermeden indien op de bouwplaats geen middel voorhanden is om de hoeveelheid ingesloten lucht te controleren: deze hoeveelheid van ingesloten lucht mag niet groter zijn van 15% in volume.
Zoals eerder vermeld moet omzichtig omgesprongen worden met het gebruik van hulpstoffen in metselmortel en is het gebruik van detergenten zoals zeep ten stelligste verboden. Wanneer u degelijke fabrieksmortel gebruikt, zijn extra stoffen dan ook niet nodig. Lees meer over de kwaliteiten van fabrieksmortel.
terug naar boven

POROTHERM Binnenmuurstenen
Porotherm Binnenmuurstenen

Producten Zoekmachine Porotherm binnenmuurstenen