• NL
  • WIE
 

Uitvoeringsdetails

Circa 150 details van bouwknooppunten voor een perfecte uitvoering

Bouwknopenatlas
Bouwknopenatlas

Wienerberger ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit Gent en in overleg met het Vlaams Energieagentschap de Bouwknopenatlas, een webtool die de bouwprof toelaat de invloed van bouwknopen op het K-peil te berekenen volgens Optie B, de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen. De webtool ondersteunt de bouwprof bij het opsporen, oplossen en detailleren van bouwknopen en bij de inbreng in de EPB-software, en dat zonder zijn ontwerpvrijheid aan banden te leggen.

 

Bouwknopenatlas
Bouwknopenatlas

Met de Bouwknopenatlas kan de bouwprof al in het voorontwerp de (punt)bouwknopen inschatten. De toepassing doet voorstellen om de bouwknopen waar mogelijk volgens de basisregels op te lossen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kostprijs van de oplossing en wordt het concept niet ingrijpend bijgestuurd. Als een bouwknoop niet conform de basisregels kan worden ingevuld, berekent de Bouwknopenatlas de ψ-waarde die dan wordt afgetoetst aan de limietwaarde. Voor puntbouwknopen wordt de χ-waarde berekend en afgetoetst.

 

In totaal kan men circa 150 details in de Bouwknopenatlas terugvinden. Ook voor berekende details beschikt de gebruiker over een zekere ontwerpvrijheid met behoud van de berekende ψ-waarde of χ-waarde. Men kan de berekeningen laten uitvoeren op basis van meerdere parameters: verschillende isolatiediktes in de schildelen, isolatiematerialen met verschillende λ-waardes. De diktes kunnen oplopen tot een isolatieniveau dat gebruikelijk is bij passief bouwen.

verdere informatie

terug naar boven

POROTHERM Binnenmuurstenen
Porotherm Binnenmuurstenen

Producten Zoekmachine Porotherm binnenmuurstenen