• NL
  • WIE
 

Ecologische bouwmaterialen

 

Ecolabels

Natureplus, VIBE, DUBOkeur & Cradle to cradle
Natureplus, VIBE, DUBOkeur & Cradle to cradle

De ecolabels natureplus, DUBOkeur en C2C bevestigen dat bouwen met Porotherm een heel goede keuze is voor het milieu. Onze keramische binnenmuurstenen zijn internationaal erkend als een gezond en ecologisch bouwmateriaal. Ook een breed gamma Koramic kleidakpannen dragen het Natureplus label. Naast de keramische binnenmuurstenen kregen ook meerdere kleidakpannen, gevelstenen en kleiklinkers van Wienerberger het DUBOkeur® toegekend. 

 
Er bestaan drie soorten ecolabels:

  • Ecolabel type I: milieulabels gebaseerd op een onafhankelijk toetsing tegen vooraf vastgestelde milieucriteria gebaseerd op een levenscyclusbenadering. Zowel natureplus als Cradle to Cradle  zijn hier voorbeelden van.
  • Ecolabel type II: milieuclaims die niet na onafhankelijke toetsing tot stand komen, maar gebaseerd zijn op eigen onderzoek van de fabrikant.
  • Ecolabel type III: kwantitatieve milieu-informatie die wordt gegeven in vooraf vastgestelde milieueffectcategorieën en die is gebaseerd op een levenscyclusbenadering. Environmental Product Declaration (EPD) op basis van LCA-analyses zijn hiervan een voorbeeld.


 

Natureplus

Natureplus is een internationaal type-I-ecolabel voor bouwmaterialen en -producten, vergelijkbaar met het Biogarantie-label in de voedingssector of het FSC-certificaat voor verantwoorde bosbouw.

De criteria van natureplus zijn de strengste die er in Europa bestaan. Natureplus test niet enkel op milieucriteria op basis van een doorgedreven LCA-analyse, maar ook op gezondheidscriteria.

In België verloopt de toekenningsprocedure langs VIBE vzw, het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen.

Wienerberger behaalde het natureplus kwaliteitslabel voor haar Porotherm keramische binnenmuurstenen alsook voor een breed gamma Koramic kleidakpannen.

 

 

DUBOkeur

Als onafhankelijk en wetenschappelijk instituut beoordeelt het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) sinds 1995 de milieubelasting van bouwmaterialen volgens de methode van de levenscyclusanalyse (LCA). Uit deze analyse wordt de milieu-impact van wieg tot graf van 18 milieuaspecten bepaald, waaronder global warming, verzuring, landgebruik … De bouwmaterialen worden vergeleken met de meest gangbare alternatieven binnen dezelfde functionele eenheid. Alleen de producten die milieutechnisch het best scoren (NIBE milieuklasse 1 of 2) komen in aanmerking voor het DUBOkeur®. Het DUBOkeur® is dan ook een keurmerk wat laat zien dat een bouwproduct tot de meest milieuvriendelijke producten in een toepassing behoort.

 

Het doel van het DUBOkeur® is om producten op een eerlijke en onafhankelijke wijze milieutechnisch te kunnen onderscheiden, om zo de markt te stimuleren om steeds duurzamere en milieuvriendelijkere producten te ontwikkelen. Afnemers en eindgebruikers weten dat producten met het DUBOkeur® het milieu zo min mogelijk aantasten.

 

Naast de keramische binnenmuurstenen kregen ook een aantal kleidakpannen, gevelstenen en kleiklinkers van Wienerberger het DUBOkeur® toegekend. Ze kunnen dan ook beschouwd worden als een van de betere keuzes vanuit milieuoogpunt.

 

 

Cradle to Cradle (C2C)

In 2002 schreven Michael Braungart en William McDonough hun visie over onze consumptiemaatschappij in een boek: “Cradle to Cradle: Remaking The Way We Make Things”. Cradle to Cradle kan men letterlijk vertalen als van wieg tot wieg. De schrijvers beogen een wereld waarin materialen, na gebruik in een product, opnieuw geboren worden in een volgend product. Een wereld waarin afval niet bestaat.

 

Cradle to Cradle producten zijn dan ook ontworpen met de juiste grondstoffen en samenstelling. Na gebruik kan men ze veilig hergebruiken of recycleren. De grondstoffen worden nooit afval, maar voedsel voor nieuwe producten. Daarnaast hebben Cradle to Cradle producten een positieve impact op onze omgeving. Ze worden gemaakt met voornamelijk duurzame energie en waar mogelijk gesloten waterkringlopen. De productiebedrijven werken bovendien op een sociaal ethische wijze. Bovenal analyseert men de samenstelling van elke grondstof grondig. Enkel gezonde en recycleerbare materialen zijn toegelaten.

 

In België ontwikkelden een tiental innovatieve bedrijven, waaronder Wienerberger, producten met het type-I-ecolabel Cradle to Cradle. Wienerberger behaalde het Cradle to Cradle CertifiedCM Silver label voor zijn Porotherm keramische binnenmuurstenen geproduceerd in Beerse, Rumst en Zonnebeke.

 

Daarnaast ontwikkelde Wienerberger ook een procedé om de rode keramische fractie uit sloopafval te scheiden. Technisch staat de techniek op punt. Wienerberger ondervindt vooralsnog twee problemen die haar verhinderen om de techniek ook in de praktijk toe te passen:

  • De logistiek die nodig is om het sloopafval terug te brengen vormt voorlopig een belemmering.
  • Door het vele downcyclen is de sloopfractie niet verkrijgbaar op de markt voor recyclage.

 

 

terug naar boven