• NL
  • WIE
 

Duurzaam wonen

Keramische materialen gaan makkelijk 150 jaar mee.

Lange levensduur en lage initiële milieu-impact

Groen wonen
Groen wonen


Als producent van keramische binnenmuurstenen en gevelstenen, kleidakpannen en kleiklinkers ontwikkelde Wienerberger het ‘massief passiefhuis’. Met dit massief passiefhuis ontwikkelde Wienerberger een in ons klimaat comfortabele en duurzame woning tegen een betaalbare prijs. Het is het in ons land best mogelijk antwoord op het gebied van duurzaam wonen, vertrekkend van het People/Planet/Profit-duurzaamheidsmodel.
 
Dankzij de overvloedige, lokale aanwezigheid van klei is het bouwen van een duurzame, massieve woning een logische keuze. Ook onze Belgische bouwtraditie waarbij we kiezen voor woningen met een lange levensduur met weinig onderhoudkosten, pleit voor het gebruik van keramische producten.
 
Het massief passiefhuis vormt de synthese van alle deelaspecten op het gebied van bouwen en wonen, die te maken hebben met comfort, gezondheid, veiligheid, ecologie, duurzaam omspringen met natuurlijke grondstoffen, recyclage, energiezuinig verwarmen, beperken van de CO2-uitstoot, betaalbaarheid en lange levensduur. Wonen in het massief passiefhuis van Wienerberger is duurzaam wonen op zijn best.
 
De massief zero-energiewoning van Wienerberger vormt een logisch vervolg op het massief passiefconcept. Volgens de definitie is een zero-energiewoning een passiefwoning die haar minimale energiebehoefte voor verwarming en koeling compenseert door de aanmaak van hernieuwbare energie. In de massief zero-energiewoning van Wienerberger wordt de energie opgewekt met behulp van fotovoltaïsche panelen die het zonlicht omzetten in elektriciteit.

‘De Duurzame Wijk’ zet de standaard voor ecologisch en economisch wonen.

De Duurzame Wijk
De Duurzame Wijk

Met ‘De Duurzame Wijk’ lanceert Wienerberger een opvallend pioniersproject: een wijk die volledig vanuit een duurzame invalshoek wordt aangepakt, en dit zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak. Gesteund op een toekomstgerichte visie met respect voor de Belgische bouwtraditie. Bij de aanleg van de wijk wordt gestreefd naar ecologisch en energiezuinig wonen en er wordt dan ook maximaal met duurzame materialen en oplossingen gewerkt. Daarnaast wordt een verantwoord nabuurschap nagestreefd. Dit unieke en innovatieve project zet dan ook, volledig in lijn met de Belgische bouwtraditie, de standaard voor duurzaam wonen in de toekomst.

 

Volg 'De Duurzame Wijk' op www.deduurzamewijk.be

 

terug naar boven