• NL
 • WIE
 

Luchtdicht bouwen onder de loep

De luchtdichtheid van gebouwen speelt een belangrijke rol bij de energieprestaties.

Porotherm binnenmuurstenen
Porotherm binnenmuurstenen
Om een goede luchtdichtheid te verkrijgen wordt een luchtscherm geplaatst. Bij een wand met snelbouwstenen, zoals Porotherm binnenmuurstenen, is dit luchtscherm de pleisterlaag. Er moet voldoende aandacht besteed worden aan de detaillering van de aansluitingen tussen de verschillende schildelen en de doorboringen van het luchtscherm.
 1. Aansluitingen met vloerplaten
 2. Contactdozen en leidingen
 3. Binnendeuren in de buurt van een gevel
 4. Aansluitingen aan hellende daken
 5. Aansluitingen aan platte daken
 6. Aansluitingen aan schrijnwerk
 7. Uitvoering van doorboringen
Bouwknopenatlas
Bouwknopenatlas

1 - Aansluitingen met vloerplaten

 
Door middel van cementering kan de ruwbouwplaat luchtdicht aangesloten worden op de bepleistering.
 • Cementering vertrekt op de ruwbouwplaat over een afstand van minstens 10 cm en stopt net onder de waterkering onderaan de muur
 • Pleisterwerk stopt net boven de waterkering
 • Luchtdichte en overpleisterbare folie kan ter hoogte van de naad cemtering-pleister gebruikt worden voor een doorgedreven luchtdichtheid
Voorzie een voldoende brede en luchtdichte, soepele voeg door het pleisterwerk in te snijden bij de aansluiting van de muur op het plafond.
 

2 - Contactdozen en leidingen

 
Idealiter vermijdt u contactdozen, schakelaars en leidingdoorvoeren in buitenmuren. Komen ze toch voor, dan moet de nodige zorg besteed worden aan het uitcementeren en pleisteren ter hoogte van de sleuven en inbouwdozen. U moet in ieder geval zorgen voor een luchtdichte aansluiting tussen de bepleistering en de contactdoos.
 
Bij hoge eisen op het gebied van luchtdichtheid kunt u contactdozen met een verbeterde luchtdichtheid gebruiken.
Het is ook aangewezen om de zekeringkast binnen het beschermde volume te plaatsen.
 

3 - Binnendeuren in de buurt van een gevel

 
De slagen in het metselwerk moeten luchtdicht afgewerkt worden. Dit kan door de slagen te pleisteren of te cementeren.
 
Tegelpan Patrimoine mix
Tegelpan Patrimoine mix Gevel: 50 % Terca Hectic en 50 % Terca Hectic Extra Arch: BURO II & ARCHI+I, Brussel/Bruxelles, Roeselare, Gent en Lille (F)

4 - Aansluitingen aan hellende daken

Let er vanaf de ontwerpfase op dat het luchtscherm van het dak goed aansluit op ofwel het luchtscherm (pleister) van de wand ofwel op de luchtdichte betonnen vloer.
 
Voor de aansluiting tussen het luchtscherm van het dak en de wandbepleistering kan men gebruik maken van aansluitbanden, die de luchtdichte verbinding verzorgen. Er bestaan ook pleisterprofielen met een geïntegreerd net. Daarachter wordt het luchtdichte scherm van het dak geklemd. Voorzie voldoende overlap tussen het luchtdichte scherm en de pleister.
 

5 - Aansluitingen aan platte daken

Hierbij maken we het onderscheid tussen ‘zware’ platte daken en ‘lichte’ platte daken.
 
Zware platte daken: Voorzie het plafond van een pleisterlaag in de hoek. Waar het gepleisterd plafond samenkomt met de gepleisterde muur, wordt het pleisterwerk ingesneden. Daarna vult u de ontstane voeg met elastische voegvulling. Voorkom dat (elektriciteits)leidingen door de volledige dikte van de draagvloer lopen en op die manier het luchtscherm doorboren. Het is dus aangeraden om de leidingen te plaatsen, nog voor het storten van bijvoorbeeld de druklaag.
 
Lichte platte daken: sluit het dampscherm van het lichte platte dak luchtdicht aan op de bepleistering van de muur.
 
Caracterra Hectic
Caracterra HecticKlarté Architecten, Kortrijk

6 - Aansluitingen aan het schrijnwerk

Gebruik een multiplexkader rond het schrijnwerk dat gelijk komt met de binnenzijde van het binnenspouwblad waarin het verankerd wordt. Tussen het buitenschrijnwerk en het multiplexkader wordt een luchtdichte siliconenkit aangebracht. Op de rand van dit multiplexkader wordt de luchtdichtingsfolie aangebracht in de nek van het raam. Deze folie wordt dan omgeplooid en ingepleisterd. Dit geeft een optimale garantie op succes.
 
Bij grotere isolatiediktes komt het schrijnwerk tussen de spouwisolatie, dus een eind buiten het binnenspouwblad. Bij zware beglazing is een multiplexkader rond het schrijnwerk aangewezen. De omkasting loopt gelijk met de binnenzijde van het binnenspouwblad waarin ze verankerd wordt. Tussen het buitenschrijnwerk en het multiplexkader wordt een luchtdichte kit aangebracht. De eventuele holte tussen omkasting en binnenmuur wordt opgevuld met isolatie. Het multiplexkader en de binnenbepleistering worden luchtdicht met elkaar verbonden aan de hand van luchtdichtingsfolies.
 
Bepaalde fabrikanten ontwikkelen ook performante schuimen om de luchtdichte aansluiting te realiseren, zonder gebruik van folies.
 
Een andere mogelijkheid is het verankeren van het buitenschrijnwerk met doken in het binnenspouwblad. Dit kan enkel bij kleine ramen met een laag gewicht, die niet te ver voorbij het binnenspouwblad komen. Ook hier kan een luchtdichtingsfolie gebruikt worden. Die wordt aan de zijkant van het buitenschrijnwerk gekleefd en ingepleisterd. Het is belangrijk dat de doken de folie niet perforeren.
 
Een eenvoudige en goedkope oplossing is het uitpleisteren van alle slagen, ook boven- en onderslag en luchtdichte kitvoegen tussen raam en pleister te voorzien na plaatsen van het raam. Zo kan een aanvaardbaar niveau van luchtdichting bekomen worden.
 
Tabletten worden pas gelegd nadat ook onderaan de luchtdichte aansluiting op het raam is gerealiseerd.
 

7 - Uitvoering van doorboringen

Zoals eerder vermeld, is het aangeraden om leidingen, kanalen en kabels zoveel mogelijk binnen het beschermde volume te integreren. Het zal in sommige gevallen wel noodzakelijk zijn om ook in ruimtes buiten het beschermde volume bepaalde leidingen aan te brengen, zoals zolders en kruipruimtes. Deze doorboren dan het luchtscherm. Zowel de positionering van de leidingen (ver genoeg uit elkaar), als de hulpstukken om de afdichting te realiseren, zijn van belang.
 
De binnenbepleistering vervult de rol van een luchtscherm. Elke doorboring door de bepleisterde buitenwand van het beschermde volume wordt luchtdicht afgewerkt met behulp van voorgevormde moffen, kleefband, gewapende vloeibare afdichting ...
 
terug naar boven