• NL
  • WIE
 

Is baksteen een milieuvriendelijk materiaal?

Nog beter is het om te vragen of baksteen een duurzaam materiaal is. Daarvoor moeten we begrijpen wat “duurzaam” betekent als het gaat over bouwwerken. Duurzaam dekt een bredere lading dan de milieuvriendelijkheid en de levensduur van bouwmaterialen. Duurzaam bouwen betekent een kwalitatief hoogstaand bouwwerk realiseren met aandacht voor het milieu tijdens zowel de productie-, constructie-, gebruiks-, en sloopfase. In elke fase moet er minimale milieuverstoring zijn. Dit kan enkel door een integrale aanpak van het bouwproces, waarbij de activiteiten van alle betrokken partijen kritisch bekeken worden op het gebruik van milieu- en natuurbronnen (energie, grondstoffen, water en ruimte) en op productie van afval.
 
Rekening houdend met al deze elementen kunnen we met zekerheid zeggen dat de baksteen, de keramische bouwsteen, een milieuvriendelijk materiaal is. Het wordt gevormd uit de natuurelementen klei, zand, water en vuur. Het maakt gebruik van plaatselijke grondstoffen. Het bevat geen toxische stoffen en is oneindig recycleerbaar. Ook op vlak van energieverbruik, scoort de baksteen goed vergeleken met andere stoffen.

Wilt u nog verder gaan?

Kies dan voor onze Eco-bick.  Deze gevelsteen is tot 3,5 cm smaller dan een traditionele gevelsteen en neemt daardoor minder ruimte in.  Zo ontstaat er  meer ruimte om te isoleren of meer woonruimte. De Eco-brick is niet alleen smaller maar ook lichter. Daardoor is er minder energie nodig voor het transport.
terug naar boven