• NL
  • WIE
 

Wienerberger ondersteunt ComingWorldRememberMe project

In de dakpannenfabriek van Wienerberger in Aalbeke, stelden de Provincie West-Vlaanderen en de vzw Kunst hun samenwerking voor met de vzw Waak in het kader van hun gezamenlijke CWRM project. Deze vzw zal, met de steun van Wienerberger, instaan voor de productie van 200.000 van de 600.000 keramische beeldjes ter herdenking van WOI. Bij het CWRM project vormen keramiek en kunst een duurzame en bijzondere combinatie.

ComingWorldRememberMe

ComingWorldRememberMe
ComingWorldRememberMe
ComingWorldRememberMe (CWRM) is het beeldende kunstproject binnen ‘GoneWest’, het culturele programma van de Provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van WOI. Gedurende de vijf herdenkingsjaren, van 2014 tot 2018, worden workshops en belevingsateliers georganiseerd met als doel 600.000 beelden uit klei te maken. Elk beeldje staat voor één van de slachtoffers die tijdens WOI gesneuveld zijn in België. In 2018 zullen de 600.000 beelden geëxposeerd worden in een land art installatie van 3 hectare in provinciedomein De Palingbeek in Ieper, in het niemandsland van de frontzone.

Keramiek en kunst, een duurzame en bijzondere combinatie

ComingWorldRememberMe
ComingWorldRememberMe
Als partner van CWRM levert Wienerberger de klei, logistieke ondersteuning en stelt ze haar over ter beschikking voor het bakken van de 600.000 kunstwerkjes uit klei om de slachtoffers van WOI te herdenken.
Klei is een natuurlijke grondstof van eigen bodem. Wienerberger speelt reeds jarenlang een actieve rol in het ontwikkelen van duurzame producten en productiemethodes die mens en milieu respecteren en de omgeving niet nodeloos belasten. Bij het CWRM project vormen keramiek en kunst een duurzame en bijzondere combinatie.
ComingWorldRememberMe
ComingWorldRememberMe
Wienerberger heeft een lange traditie om niet enkel met zijn keramische stenen en pannen leverancier te zijn van de elementaire bouwstenen voor het opbouwen van kunstwerken, maar eveneens om zijn kennis, kunde en industriële installaties te delen met kunstenaars. Wienerberger heeft dan ook niet getwijfeld om zijn schouders onder dit project te steken. “Ook belangrijk was de symboliek van het langlopende CWRM project gekoppeld aan de herdenking van WOI, een bijzondere gebeurtenis waarvan de gevolgen nog dagelijks beleefd worden in de kleigroeven van onze fabrieken in de buurt,” klinkt het bij Wienerberger. “Een project dat vorm en uitstraling krijgt in Ieper, en de toevallige correlatie met onze Ieperiaanse klei als basisgrondstof voor onze producten in verschillende van onze fabrieken.”
terug naar boven