Interview met studenten die stage liepen via Siemens Industry Academy

Wienerberger is sinds vorig jaar partner binnen de Siemens Industry Academie. In samenwerking met Siemens boden wij twee studenten industrieel ingenieur de mogelijkheid om via een stage een innovatieproject uit te werken. 

Ondanks de Covid-19 periode, waarbij we onze planning moesten aanpassen, zijn we samen met deze studenten tot een mooi resultaat gekomen. Tijd dus om deze studenten zelf even aan het woord te laten om hun ervaringen te delen.

De studenten, Ismael Issa en Elmahdi Lakhim, werden tijdens hun stageperiode intensief begeleid door het automation team van Wienerberger België. Met Thomas Vanslembrouck (projectmanager automation) hadden ze een gepassioneerde en ervaren stagementor die hen wegwijs maakte in de boeiende wereld van de steenbakkerij. 

Na het succesvol behalen van hun bachelor in wetenschappen en elektromechanica besloten ze om nog verder te studeren. Ismael koos voor een Master in Intelligent Manufacturing, Elmahdi koos voor de Master in business administration. In dit Masterjaar besloten beide heren om stage te lopen in een industriële omgeving. Via het programma van Siemens Industry Academy kwamen ze bij ons terecht.

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.” (Benjamin Franklin)

Stageperiode: januari 2020 tot en met eind juni 2020.

Stageopdracht: IOT & Mindsphere toegepast op de kleppen en in motoren, maar omwille van Covid-19 werd dit aangepast naar assetmanagement en energy maintenance management control, ook gebruik makend van IOT en Mindsphere. 

Ismaël en Elmahdi: “Deze stage bracht ons dichter bij de praktijk, maar deel uitmaken van een innovatieproject bij een bedrijf als Wienerberger was een verrijking.” 

 

 

Kunnen jullie ons iets meer vertellen over de Siemens Industry Academy?

Elmahdi: Het omvat een stage die de brug maakt tussen academische programma’s en industriële toepassingen. Hiermee kunnen we o.a. onze technische vaardigheden inzetten in een afgelijnd innovatieproject in het werkveld.  

Welke plaats neemt de universiteit in dit programma in?

Elmahdi: De universiteit leert ons de nodige technische, maar ook andere professionele vaardigheden die wij via dit programma in de praktijk kunnen omzetten. Binnen Wienerberger konden we effectief de nodige simulaties uitvoeren terwijl de universiteit vooral aandacht schonk aan de correcte manier van communiceren.

Wat waren jullie verwachtingen?

Ismael: Omwille van de Coronaperiode hebben wij onze verwachtingen moeten bijstellen. Vóór Corona verwachtte ik vnl. om heel wat technische taken uit te werken in combinatie met on site meetings om de motoren, sensoren, kleppen … te zien werken. Door Corona waren we genoodzaakt om over te schakelen naar meer simulatiewerk.

Was Wienerberger jullie bekend, vóór de stage?

Beiden: Nee, wij hadden nog niet van Wienerberger gehoord. Achteraf bekeken waren we wel onder de indruk van de grootte van het bedrijf, ook op internationaal vlak.

Hoe hebben jullie Wienerberger leren kennen?

Elmahdi: Via de Siemens Academy kwamen wij voor het eerst in contact met Wienerberger waarna we wat opzoekwerk verrichtten.

Ismael: We kregen van Siemens een lijst van bedrijven met een korte voorstelling en de mogelijke stageopdracht. Wij kozen toen voor het bedrijf en de stageopdracht die ons het meest interesseerde en dat was bij Wienerberger. Het onderwerp betrof energy management en dit interesseerde ons zeer sterk. Thomas (Vanslembrouck), onze stagementor, nodigde ons uit om een bezoek te brengen aan één van de vestigingen. Tijdens dit bezoek gaf hij ons een zeer goed beeld van het proces en kregen we een uitgebreide rondleiding in zowel een snelbouwfabriek als gevelsteenfabriek.

Wat was jullie indruk nadat jullie deze fabrieken bezocht hebben?

Elmahdi: Ik was erg onder de indruk van het sterk geautomatiseerde productieproces. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik in een industriële omgeving was. Daarom vind ik het traject van Siemens Academy zo goed. Het is een zeer goede voorbereiding om na het afstuderen in het werkveld te stappen.

Ismael: Om aan te vullen op hetgeen Elmahdi zei; wij hebben een vak aan de universiteit dat “componenten van industriële automatisatie” heet, waar we met PLC werken, maar tot op vandaag hadden wij dit nog niet in realiteit gezien. Het was fantastisch om te zien hoe deze PLC-programmatie in de praktijk wordt gebruikt.

Begin februari startte uiteindelijk jullie stage, wat waren de verschillende stappen?

Elmahdi: Vooraf werden enkele meetings georganiseerd om duidelijk de doelstellingen en verwachtingen te bepalen.

Ismael: Wij hebben, samen met Thomas, ervoor gekozen om doelstellingen per week te bepalen, in plaats van per maand. Dit gaf ons de mogelijkheid om zeer concreet en gestructureerd naar een doel te werken.

Elmahdi: Toen Corona uitbrak, hebben we samen met Thomas vrij snel voor een back-up plan gezorgd. De doelstelling bleef grotendeels hetzelfde, maar de wijze waarop we data gingen verzamelen werd aangepast. Initieel gingen wij energiemanagement analyses gaan doen op een specifieke motor. Omdat wij niet meer naar de fabrieken mochten, beslisten we om simulaties te doen omtrent energiemanagement en ons vooral te richten op maintenance control.

Ik kan mij voorstellen dat het niet evident is om een stageopdracht te realiseren tijdens de Coronaperiode. Welk resultaat hebben jullie uiteindelijk behaald?

Elmahdi: Door corona dachten wij ook dat het zeer moeilijk ging worden, maar door het werken met simulaties waren we in staat om het grotere geheel te bekijken en dus niet enkel op die ene klep. We vonden 3 verschillende Siemens applicaties die Wienerberger kan gebruiken. Uiteindelijk hebben wij 1 applicatie verder uitgewerkt die zeer waardevol kan zijn binnen assetmanagement en maintenance control. Het finale resultaat werd uiteindelijk als zeer waardevol ervaren door Thomas en de andere betrokken collega’s binnen Wienerberger. Uit hun werk is zelfs een nieuwe masterproef ontstaan die door een andere studente zal worden uitgewerkt.

Welk gevoel hebben jullie over gehouden aan deze stage?

Ismael: Ondanks de situatie met Corona zijn we trots op hetgeen we gerealiseerd hebben. De reden hiervoor is ook de goede samenwerking met Wienerberger en dan specifiek met Thomas. We kennen enkele studenten die zullen deelnemen aan de Siemens Academy volgend jaar en hebben Wienerberger dan ook aanbevolen als stageplaats.

Ismael: We hadden van in het begin reeds een goed gevoel. De communicatie met Thomas liep zeer goed. Er waren doelstellingen die moesten behaald worden, maar de timing hiervoor en de manier waarop, daar was Thomas zeer flexibel in. Dit gaf ons rust, maar ook vertrouwen.

Elmahdi: We spraken enkele medestudenten die stage liepen in andere bedrijven en het viel ons op dat het daar minder vlot verliep. Sommige stagebedrijven hadden door Corona de stage wat links laten liggen en dat was niet fijn voor de andere studenten. Wienerberger bleef voldoende aandacht schenken aan deze stage wat, zoals reeds gezegd, resulteerde in iets moois.

Ismael: Ook wat betreft ondersteuning, fungeren als klankbord, beantwoorden van vragen, etc. hadden wij ons met Thomas geen betere mentor kunnen voorstellen. We hadden ook het gevoel dat hij evenveel betrokken was bij ons project (o.a. door samen te brainstormen, acties op te zetten …) en dat apprecieerden we enorm. We voelden ons sterk geïntegreerd in het bedrijf.

Jullie gaven aan dat jullie Wienerberger zeker zouden aanbevelen als stageplaats. Waarom juist?

Ismael: Zowel omwille van de uitdaging en de mogelijkheden alsook omwille van de vlotte samenwerking. Die hands-on mentaliteit, het feit dat je zelf initiatief kan en mag nemen, de flexibiliteit … Het voelde niet als een stage tussen een supervisor en zijn studenten, maar eerder als een project onder collega’s. Dat was fijn om zo samen te werken.

Wat zullen jullie van deze stage sowieso meenemen in jullie verdere carrière?

Elmahdi: Vooral die flexibiliteit en het aanpassingsvermogen. Ook al zit je in een moeilijke situatie (zoals Corona), probeer er gewoon het beste van te maken. Dit heeft ons alvast zeer goed geholpen.

Ismael: Ik volg Elmahdi daar zeker in! Naast flexibiliteit en aanpassingsvermogen is communicatie ook zeer belangrijk. Ga regelmatig in overleg om tot het beste resultaat te komen. 

 

 

Wij zouden in de eerste plaats Thomas, maar ook de andere collega’s van Wienerberger willen bedanken voor de samenwerking. Dankzij hen kunnen wij, ondanks de moeilijke coronaperiode, terugkijken op een geslaagde stageperiode.

 

Ook stage lopen bij Wienerberger?