Privacy Policy

De bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens is een belangrijke zaak waar we aandacht aan besteden in al onze zakelijke relaties. We respecteren de confidentialiteit van jouw persoonsgegevens en verwerken die altijd in overeenstemming met de Belgische wetten m.b.t. gegevensbescherming en deze Privacy Policy.


1. Toepassingsgebied van deze Privacy Policy

Deze Privacy Policy is er om jou te informeren over hoe Wienerberger NV omgaat met persoonsgegevens, welke informatie wij verzamelen over de gebruikers van onze websites, online toepassingen, apps en mobiele platformen (onlinediensten) en hoe we die gegevens evalueren en vervolgens gebruiken, overmaken aan derde partijen of anders verwerken.

‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het begrip ‘verwerking’ omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy is van toepassing op Wienerberger NV, Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, RPR 0448 850 870. Hij is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren of showrooms, websites, gebruik maakt van onze apps en onlinetools. Hij geldt niet voor onlinediensten van andere vennootschappen van en de groep Wienerberger of voor onlinediensten die worden verstrekt door derden.


2. Verzamelen van persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die jij ons geeft

Normaal is het vrijgeven van persoonsgegevens niet nodig om gebruik te maken van onze onlinediensten. Als wij persoonsgegevens (naam, adres of e-mailadres) verzamelen in het kader van onze onlinediensten gebeurt dit op vrijwillige basis. Als jij bijvoorbeeld onze nieuwsbrief wil ontvangen, hebben wij jouw e-mailadres nodig en informatie die ons moet toelaten om er zeker van te zijn dat jij wel de eigenaar bent van het e-mailadres dat je opgaf.

 

2.2. Data / Persoonsgegevens die automatisch verzameld worden

Omwille van gegevensbeveiliging en het gebruiksvriendelijk maken van onze onlinediensten verzamelen we niet-persoonsgebonden gegevens m.b.t. het gebruik van onze onlinediensten. We verzamelen bijvoorbeeld informatie over welke internetbrowsers gebruikt worden, besturingssystemen, de domeinnaam van de site die werd bezocht voor de onze, het aantal bezoeken aan onze sites en de gemiddelde tijd die op de site werd gespendeerd, en welke pagina’s precies werden bezocht.

Dergelijke automatisch verzamelde gegevens worden niet gelinkt met gegevens afkomstig van andere bronnen. We behouden ons evenwel het recht voor om dergelijke data alsnog te onderzoeken wanneer we concrete aanwijzingen krijgen van onrechtmatig gebruik van onze systemen en diensten.

 

2.3. Cookies en web beacons

Onze onlinediensten maken gebruik van zogenaamde “browser cookies” en “web beacons”. Cookies brengen geen schade toe aan jouw computer. Het zijn kleine tekstbestanden met instellingen die ons helpen onze onlinediensten gebruiksvriendelijke, effectiever en veiliger te maken. Ook geven cookies toegang tot bepaalde gebruiksfuncties. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Onze onlinediensten maken vooral gebruik van “session cookies”, die automatisch verwijderd worden als de browser wordt afgesloten. Van tijd tot tijd maken we ook gebruik van “persistent cookies”, die op jouw toestel blijven staan tot ze uitdoven of manueel verwijderd worden. Ze laten ons toe jouw browser te herkennen bij een volgend bezoek.
Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.Voor meer details over “third party cookies”, i.e. cookies die door derden die diensten verlenen (bvb. Google Inc) verwijzen we je graag naar de privacy policies van de dienstverleners in kwestie.

Je kan je browser of de privacy-instellingen van je toestel zo instellen dat je wordt verwittigd als er een cookie wordt verstuurd naar jouw toestel, zodat je zelf kan beslissen of je de cookie al dan niet toelaat. Je kan er ook voor kiezen géén cookies te aanvaarden, standaard dan wel enkel in bepaalde gevallen, of cookies automatisch te verwijderen elke keer je de browser afsluit. Maar hou er wel rekening mee dat sommige functies van onze onlinediensten misschien niet volledig zullen werken als je cookies uitzet. Voor meer informatie omtrent het beheer van cookies op uw pc verwijzen we u graag naar: aboutcookies.org

Naast cookies gebruiken we ook “web beacons”, ook “page tags” genoemd, om de effectiviteit van onze website en nieuwsbrieven te analyseren. Zo kunnen bijvoorbeeld onze nieuwbrieven en HTML-e-mails een web beacon bevatten die ons laat weten of de mail of nieuwsbrief werd geopend. Die informatie helpt ons onze onlinediensten te verbeteren en de inhoud van onze mails en nieuwsbrieven aan te passen aan wat de gebruiker wil. Het hoeft niet te worden gezegd dat onze normale e-mails géén web beacons bevatten.


2.4. Webanalyse

Met het oog op de voortdurende verbetering van onze toepassingen en gebruiksvriendelijkheid maken sommige van onze onlinediensten gebruik van de webanalyse en social plugins die hieronder worden opgesomd. De gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn géén persoonsgegevens.

 • Google Analytics: Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, maakt gebruik van cookies, nl. tekstbestanden die worden opgeslagen op jouw computer om jouw gebruik van onze onlinediensten te analyseren. In regel worden de gegevens die door deze cookies worden verzameld over jouw gedrag overgezet naar een Google server in de USA en daar opgeslagen. Omwille van de IP anonymisering van de onlinediensten, zal Google vooraf jouw IP adres in de lidstaten van de EU en de EEA afkappen. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP adres overgemaakt worden naar een Google server in de USA en daar afgekapt worden. Namens de onlinedienstverstrekker zal Google de informatie gebruiken om jouw gebruik van de onlinediensten te evalueren, rapporten op te maken m.b.t. jouw gebruik, en andere diensten te verrichten voor de websiteoperator m.b.t. het gebruik van de onlinediensten en internetactiviteiten. Het IP adres dat door jouw browser wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics wordt niet gelinkt aan andere data die Google heeft. Je kan het bijhouden van cookies voorkomen door te kiezen voor een geschikte instelling van je browser. In dat geval kan je echter geen gebruik maken van alle functies van onze onlinediensten. Daarenboven kan je het verzamelen van cookies of data gegenereerd door cookies en hun gebruik voorkomen door de browser plugin die beschikbaar is op (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) te downloaden en te installeren. Voor gedetailleerde info en de gebruiksvoorwaarden, verwijzen we je naar www.google.com/analytics/terms/gb.html or https://policies.google.com.
 • Hotjar: voor een verbeterde gebruikerservaring gebruiken sommige van onze onlinediensten de Hotjar-software (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Met Hotjar kunnen we gebruikersactiviteiten meten en evalueren (muisbewegingen, klikken, schuifhoogte). Voor dit doel plaatst Hotjar cookies op het apparaat van de gebruiker en kunnen gebruikersgegevens, b.v. browserinformatie, besturingssysteem, tijd besteed aan de website, enz. Voor details over gegevensverwerking door Hotjar, raadpleeg www.hotjar.com/privacy
 • Adobe Analytics: de aanbieder van Adobe Analytics is Adobe, 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA, maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op jouw computer om jouw gebruik van onze onlinediensten te analyseren. Adobe Analytics gebruikt cookies om verschillende acties van verschillende browsers op te slaan. Deze worden ook gebruikt om informatie op te slaan over jouw gebruik van de website. Adobe Analytics gebruikt anonieme cookies om nieuwe bezoekers te definiëren, klik data te analyseren, historische activiteiten te registeren, zoals bv een reactie op een bepaalde campagne of de duurtijd van het bezoek aan onze website.
 • SAP Marketing Cloud: (voorheen Hybris Marketing) gelokaliseerd in SAP SE, Dietermar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Duitsland, is een marketing oplossing die aan de hand van cookies data verzamelt in een centrale hub om op die manier real-time context-based data over een individuele bezoeker en anonieme websitebezoeker. Dit laat toe om consistente en relevante ervaring aan te bieden doorheen het gebruik van de website, onafhankelijk van het marketing kanaal of apparaat. Bij de start van uw bezoek zijn deze cookies anoniem. Van zodra u zich identificeert en de cookie geaccepteerd heeft worden deze cookies niet meer anoniem en kunnen wij u identificeren. 

 

2.5. Social media en aanwezigheid op het web

Wienerberger NV werkt samen met verschillende aanbieders van sociale medianetwerken. Als onderdeel van deze samenwerking wordt jouw browser automatisch verbonden met de geselecteerde serviceprovider (bijvoorbeeld Facebook) wanneer je de betreffende service gebruikt. Jouw IP-adres, cookies en andere informatie worden bijvoorbeeld naar de betreffende serviceprovider verzonden als je eerder hun website hebt bezocht. Deze gegevensoverdracht wordt door ons zoveel mogelijk voorkomen en vindt alleen plaats als jij communiceert met het sociale medianetwerk. Als je bent aangemeld bij het juiste sociale netwerkplatform, kan het jouw bezoek aan onze website koppelen aan jouw gebruikersaccount.


Daarnaast gebruiken we plug-ins (zoals het Facebook-pictogram) van verschillende platforms. Door op het betreffende pictogram te klikken, stemt je in met de communicatie met het respectieve platform en de overdracht van informatie (bijvoorbeeld IP-adres) aan de respectieve serviceprovider. Door een plug-in te activeren, ontvangt het respectieve sociale netwerk de informatie dat de browser de bijbehorende pagina van onze website heeft opgeroepen. Dit is ook zo als jij geen account hebt of niet bent aangemeld. Deze informatie (inclusief het IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit de browser naar een server van het betreffende sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen.


Als je bent ingelogd op een van de sociale netwerken tijdens jouw bezoek aan onze website, kan het sociale netwerk het bezoek aan onze website rechtstreeks aan jouw netwerkaccount toewijzen met de plug-in die tegelijkertijd is geactiveerd. Als je met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of een opmerking te maken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een sociale netwerkserver verzonden en daar opgeslagen. De informatie kan ook op het sociale netwerk worden gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden of Twitter-volgers worden getoond.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door het respectieve sociale netwerk, evenals jouw relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van jouw privacy zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van het respectieve sociale netwerk.


Deze Wienerberger website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de volgende sociale netwerken:

 • Facebook-plug-ins ("Share-knop"): U kunt Plugins van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS herkennen aan het Facebook-logo of de "share-knop". Klik hier voor een overzicht van Facebook-plug-ins: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer je onze online services gebruikt, zorgt de plug-in voor een directe verbinding tussen jouw browser en de Facebook-server. Zo wordt Facebook op de hoogte gebracht dat jij onze online diensten hebt gebruikt met jouw IP-adres. Wanneer je op de "Share-knop" van Facebook klikt terwijl je bent ingelogd op uw Facebook-account, kan je de inhoud van onze online diensten koppelen aan jouw Facebook-profiel. Facebook kan dan het gebruik van onze online services koppelen aan jouw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de online diensten, geen kennis nemen van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Voor meer informatie, raadpleeg het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php. Als je niet wil dat Facebook het gebruik van onze online diensten koppelt aan jouw Facebook-gebruikersaccount, meld je zich dan af bij jou uw Facebook-gebruikersaccount.
 • YouTube: YouTube wordt beheerd door Google, d.w.z. door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer je een van onze online diensten gebruikt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt informatie over de online services die jij gebruikt, gecommuniceerd naar de YouTube-server. Wanneer je bent aangemeld bij je YouTube-account, kun je YouTube toestaan jouw browse-activiteit rechtstreeks aan jouw persoonlijke profiel te koppelen. Je kan dit voorkomen door je af te melden bij jouw YouTube-account. Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens door YouTube kan je het privacybeleid van YouTube raadplegen op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 • Twitter: de Twitter-service wordt geleverd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Wanneer je Twitter en de "re-tweet" -functie gebruikt, worden de online services die je gebruikt gekoppeld aan jouw Twitter-account en gecommuniceerd naar andere gebruikers. Tegelijkertijd worden gegevens naar Twitter verzonden. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de online diensten, niet op de hoogte worden gebracht van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy. Je kunt de privacy-instellingen van je Twitter-account wijzigen op: http://twitter.com/account/settings.
 • LinkedIn: De aanbieder van het Linkedlin-netwerk is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Telkens wanneer je een van onze online diensten met LinkedIn-functies opent, wordt een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat je onze online diensten gebruikt met jouw IP-adres. Wanneer je klikt op de "aanbevelingsknop" van LinkedIn terwijl je bent ingelogd op LinkedIn, kan jouw gebruik van onze online diensten aan jij en jouw gebruikersaccount worden gekoppeld. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van onze online diensten, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn. Voor meer informatie, raadpleeg het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Instagram: Instagram is onderdeel van Facebook, Instagram bevindt zich in Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Voor meer informatie zie Facebook, of raadpleeg het privacy beleid van Instragram op: https://help.instagram.com/155833707900388
 • Pinterest: de aanbieder van Pinterest is Pinterest Inc. 651 Brannan Street, San Fracisco, CA 94103, USA. Telkens wanneer je een van onze online diensten met Pinterest functies gebruikt, wordt een verbinding met de Pinterest servers to stand gebracht. Wanneer u klikt op een afbeelding delen op Pinterest dan gebruikt Pinterest cookies om je te identificeren en advertenties te laten zien waarin je mogelijk geïnteresseerd bent. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van onze online diensten, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegeven en het gebruik ervan door Linkedin. Voor meer informatie over het de privacy policy van Pinterest kan je hier terecht: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy


3. Gebruik van persoonlijke gegevens

In principe worden jouw persoonlijke gegevens door ons uitsluitend voor de aangegeven doeleinden verwerkt en gebruikt. Die omvatten met name:

 • Voorziening, verbetering en ondersteuning van onze online diensten: dit omvat gegevensanalyses, de identificatie van gebruikstrends, evenals berekeningen en statistieken over patronen van gebruikerstoegang.
 • Marketing: Jouw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals bvb. enquêtes, loterijen of andere reclamecampagnes, als je akkoord bent gegaan met dergelijk gebruik. In dit geval worden jouw gegevens opgeslagen voor de duur van de campagne, tenzij langere opslag om andere redenen wettelijk is toegestaan. Je kan je toestemming om persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, te allen tijde intrekken. Zie punt 5 voor meer informatie.
 • Nieuwsbrieven: Als je het webformulier invult om je aan te melden voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uitsluitend de gegevens die je ons gaf om te verifiëren dat jij de eigenaar bent van het aangegeven e-mailadres en de nieuwsbrief wilt ontvangen, om een mailinglijst samen te stellen len om het gebruik van onze nieuwsbrief te analyseren. In dit geval worden jouw gegevens voor de duur van 3 jaar nadat je je voor de nieuwsbrief hebt afgemeld opgeslagen, tenzij langere opslag om andere redenen wettelijk is toegestaan. Jouw gegevens worden alleen door ons gebruikt voor verdere doeleinden, als je toestemming hebt gegeven voor dergelijk gebruik.
 • Opleidingen/events: bij inschrijving voor opleidingen/events vragen wij een beperkt aantal persoonlijke gegevens. Deze gegevens kunnen opgevraagd worden door overheidsinstanties. 
 • Bestellen van verslagen of andere info: Als je verslagen of ander informatiemateriaal bij ons bestelt, worden de persoonlijke gegevens die je verstrekt uitsluitend gebruikt voor het verwerken van jouw bestelling en worden deze vervolgens maximaal tot 3 jaar na de laatste zending opgeslagen. Voor het uitvoering van bestellingen kunnen we diensten van derden gebruiken aan wie we jouw gegevens uitsluitend verzenden met het oog op het uitvoeren van jouw bestelling. Jouw gegevens worden alleen door ons gebruikt voor verdere doeleinden, als je toestemming hebt gegeven voor dergelijk gebruik.
 • Gebruik van het contactformulier: als je het contactformulier gebruikt voor het vragen van inlichtingen, wordt de informatie die je in het contactformulier hebt verstrekt, inclusief jouw contactgegevens, gebruikt om de aanvraag te verwerken en te bewaren voor later gebruik in het geval er verdere vragen rijzen. Indien nodig voor het verwerken van jouw aanvraag, kunnen we uw persoonsgegevens ook verzenden naar andere bedrijven van de Wienerberger-groep (zie punt 4) of naar derden. Jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van de aanvraag en een maximale periode van 3 jaar na voltooiing van de verwerking, tenzij langere opslag om andere redenen wettelijk is toegestaan.
 • Vacatures: Sollicitaties bevatten persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld curriculum vitae, contactgegevens, enz.). We kunnen dergelijke persoonlijke gegevens binnen de Wienerberger Groep gebruiken (zie punt 4) om te beslissen of u een job moet worden aangeboden of om de sollicitatiebrief te beantwoorden. Enkel indien u expliciet akkoord bent, houden wij jouw gegevens bij voor een maximale periode van 5 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure of de arbeidsrelatie tenzij langere opslag om andere redenen wettelijk is toegestaan.
 • Uitvoering en beheer van contracten: Voor het uitvoeren van binnenkomende bestellingen (vooral bestellingen van materialen) maken wij gebruik van diensten van derden aan wie wij jouw gegevens uitsluitend verzenden met het oog op het uitvoeren van de bestelling. In verband met dergelijke transacties kan je gecontacteerd worden in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken of voor marktonderzoeksdoeleinden. Als je ons vraagt om jouw gegevens niet te gebruiken voor verdere contacten, zullen wij je wens zeker respecteren.
 • Bescherming van eigendoms- en andere rechten: als we redenen hebben om te geloven dat de rechten van Wienerberger, haar leveranciers en klanten of derden in het gedrang zijn of kunnen komen, kunnen we jouw persoonlijke gegevens gebruiken en verzenden om dergelijke rechten te beschermen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om jouw persoonlijke gegevens vrij te geven wanneer een dergelijke openbaarmaking wettelijk is vereist of wordt bevolen door de bevoegde autoriteiten in het kader van procedures om de bovengenoemde rechten te beschermen.
 • Consolidatie van gegevens: Van tijd tot tijd kunnen de persoonlijke gegevens die je verstrekt, worden vergeleken met of worden geconsolideerd met (i) gegevens uit onze bestaande registers (online en offline), (ii) gegevens overgenomen van een juridische voorganger, of (iii) gegevens uit andere bronnen.
 • Om de veiligheid te garanderen: In en rond onze kantoren, toonzalen en fabrieken kan u ook worden gefilmd door onze bewakingscamera’s. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op de veiligheid van mensen en goederen en om misbruik, fraude en andere inbreuken te voorkomen. Wij signaleren de aanwezigheid van camera’s met pictogrammen.

 

4. Doorgeven en openbaar maken van persoonlijke gegevens

Afhankelijk van het type interactie dat je hebt aangevraagd (bijv. te beantwoorden oproep, plaatsen van een bestelling, aanvraag van diensten, informatie, enz.), kunnen jouw gegevens worden uitgewisseld met derden die betrokken zijn bij de uitvoering van orders (bijv. postorderbedrijven, koerierbedrijven, banken, enz.) of andere bedrijven van de Wienerberger Groep. We kunnen ook worden verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om te voldoen aan wettelijke vereisten of om rechten en overeenkomsten af te dwingen.

 • Doorgeven van gegevens aan derden: Voor het uitvoeren van bepaalde bestellingen en voor het leveren van bepaalde diensten werken we samen met externe dienstverleners (bijvoorbeeld expediteurs). Het is hen enkel toegestaan om de door ons verzamelde en verwerkte gegevens te gebruiken of te verzenden voor het uitvoeren van de bestelling of het leveren van de dienst door Wienerberger.
 • Gebruik van gegevens binnen de groep: Wienerberger maakt deel uit van de Wienerberger Groep, een internationale groep van bedrijven met grensoverschrijdende interne operationele processen, structuren en technische systemen. We kunnen jouw persoonlijke gegevens binnen de Wienerberger Groep gebruiken en, indien nodig, doorsturen naar onze sites in andere landen voor de doeleinden die zijn aangegeven onder punt 3 en in overeenstemming met ons privacybeleid. Onze groepsrichtlijnen en -procedures voor gegevensbescherming zijn zo ontworpen dat een even hoog niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd in alle landen waarin wij actief zijn. Klik op https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites voor een volledige lijst van de bedrijven van onze groep.
 • Naleven van wetten en soortgelijke verplichtingen: Wij zullen jouw persoonlijke gegevens doorgeven om (i) wetten, verorderdeningen, door de overheid uitgevaardigd bevelen of verplichte maatregelen te handhaven of na te leven, (ii) beveiligingsbedreigingen, fraude of andere kwaadwillige activiteiten te detecteren en te voorkomen, (iii) de rechten en het eigendom van Wienerberger of van derden te beschermen en te handhaven, en (iv) de rechten en de persoonlijke veiligheid van onze werknemers en van derden te beschermen.

 

5. Recht op informatie, correctie, herroepingsrecht en verwijdering van uw persoonlijke gegeves

Je hebt het recht om schriftelijk informatie te vragen over jouw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Bovendien heb je ook recht op correctie, verwijdering, onderdrukking of beperking van de verwerking en het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. We vragen je om dergelijke verzoeken en eventuele andere vragen te richten aan dpo.be@wienerberger.be.

Wienerberger heeft 45 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Wienerberger uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

Indien u enige reden hebt om aan te nemen dat Wienerberger uw aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met de Data Protection Officer (DPO) van Wienerberger via dpo.be@wienerberger.be zodat wij samen met u de zaak kunnen bekijken.

Indien Wienerberger niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien het antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, heeft u het recht een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be .

Als je je op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd, kan je jouw abonnement opzeggen door op de "Opt Out" of annuleringslink in de nieuwsbrief te klikken of door het afmeldingsformulier op onze websites te gebruiken. Als je jouw toestemming voor de opslag of het gebruik van jouw gegevens wilt intrekken, kan je natuurlijk ook een e-mail sturen naar dpo.be@wienerberger.com.


6. Gegevensbeveiliging

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Wienerberger maakt ook gebruik van diverse technische gegevensbeveiligingsmaatregelen (encryptie, paswoorden, firewalls etc…) om de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Gezien de aard van het internet, willen wij er je aandacht op vestigen dat er mogelijk wel veiligheidslacunes zijn in de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie per e-mail) en dat volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden niet mogelijk is.

 

7. Contact

Voor vragen over dit privacybeleid, de verwerking van uw gegevens of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met:

Wienerberger NV
Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk
België
dpo.be@wienerberger.com
056/249 635


8. Aansprakelijkheid

Hoewel Wienerberger er naar streeft om de informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk te houden, kunnen haar website of apps toch technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Wienerberger kan, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de informatie op deze website of aan de app. Voor complexe berekeningen raden wij u aan een specialist ter zake te raadplegen om specifiek advies te ontvangen.

Wienerberger neemt, ongeacht het doel waarvoor de informatie die de website of de app biedt wordt gebruikt, geen enkel standpunt in m.b.t. de gepastheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid of de juistheid van de informatie, technische tekeningen, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat. Alle informatie, technische tekeningen, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen op deze site worden verstrekt "zonder meer" waarbij Wienerberger geen enkele garantie biedt, o.m. inzake kwaliteit van de geboden informatie de geschiktheid voor een bepaald gebruik van de geboden informatie, de eigendom en de echtheid van fotomateriaal of intellectuele rechten zoals auteursrechten, fotorechten, etc.

Wienerberger kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor

 • rechtstreekse of onrechtstreekse schade (waaronder verlies van gegevens, verlies van gebruik, winstderving, …) die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, de werking van deze website, of de onmogelijkheid deze te gebruiken
 • de levering of het gebrek aan levering van diensten
 • schade die verband houdt met om het even welke informatie, producten, diensten, links en bijbehorende grafische elementen, die verkregen worden via deze website /app of het gevolg zijn van het gebruik van deze website/app.
 • ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, dan wel foutloze aansprakelijkheid.

Sommige landen of rechtsgebieden laten de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Versie juli 2020

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.