Refernece photo new construction apartment in Jabbeke
  • Vereiste verankeringen berekenen
  • Online tool
  • 12 verschillende types dak

Verankeringsmodule

De verankeringsmodule is onze online tool om op een eenvoudige manier te berekenen hoeveel en welke dakpannen u moet verankeren om conform de voorschriften te zijn. De tool houdt zelfs rekening met specifieke zones van het dak die meer of minder blootgesteld zijn aan wind.

Berekenen hoeveel dakpannen u moet verankeren is geen eenvoudige opdracht. Verschillende factoren spelen een rol, zoals de zone van het dak en de ligging van het pand. Om correct te rekenen moet u de nieuwe Technische Voorlichting 240 van het WTCB volgen (Eurocode 1 EN 1991-1-4 en de nationale bijlage NBN EN 1991-1-4 ANB: 2010).  

Daarom ontwikkelden we voor u een online verankeringsmodule die al het rekenwerk voor u doet.

Waarmee houdt de verankeringsmodule rekening?

  • 12 soorten daken (zadeldak, boogdak etc.)
  • Massa van de dakdekking
  • Dakhelling
  • Ligging van het pand
  • Hoogte van de nok
  • Onderscheid middenzone of randzone van het dak
  • Hellingsgraad (meer dan 75° wordt beschouwd als gevelbekleding)

Start uw berekening van de verankering