CE-conformiteitsmarkering opzoeken

CE-label opzoeken via de zoekmachine

Obtenir un marquage de conformité CE

Obtenir un label CE via le moteur de recherche

CE-label opzoeken via de smartphone

Het CE-label opzoeken via de smartphone  gebeurt ook in 2 stappen:

  1. Open een app op uw smartphone die QR-codes kan lezen 
  2. Scan de QR-code die op de verpakking staat.

U kunt een screenshot doorsturen per e-mail of MMS en vervolgens afprinten. ​ Al onze prestatie- en CE-verklaringen bewaren we 10 jaar lang en houden we die periode online ter beschikking. U hebt dan wel de respectievelijke nummers nodig om die informatie te verkrijgen. ​

Obtenir un label CE via le smartphone

Obtenir un label CE via le smartphone s’effectue également en 2 étapes.

  1. Ouvrez l’application qui peut scannez le code QR.
  2. Scannez le code QR qui se trouve sur l’emballage.

Vous pourrez envoyer une capture d’écran par e-mail ou par MMS, et ensuite l’imprimer. ​Nous conservons toutes nos déclarations de performance et nos déclarations CE pendant 10 ans et nous les tenons à disposition en ligne pendant tout ce temps. Pour obtenir ces informations, vous devrez cependant connaître les numéros respectifs.