DUBOkeur

  • Beoordeelt op milieubelasting
  • Op basis van 18 milieuaspecten
  • Zeker van milieuvriendelijke producten

Als onafhankelijk en wetenschappelijk instituut beoordeelt het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) sinds 1995 de milieubelasting van bouwmaterialen volgens de methode van de levenscyclusanalyse (LCA).

Uit deze analyse wordt de milieu-impact van wieg tot graf van 18 milieuaspecten bepaald, waaronder global warming, verzuring, landgebruik …

Producten met een lange levensduur hebben een milieutechnische voordeel ten opzichte van een product dat minder lang meegaat. De bouwmaterialen worden vergeleken met de meest gangbare alternatieven binnen eenzelfde toepassingsgebied.

Alleen de producten die milieutechnisch het best scoren (NIBE milieuklasse 1 of 2) komen in aanmerking voor het DUBOkeur.

Het DUBOkeur is dan ook een keurmerk dat laat zien dat een bouwproduct tot de meest milieuvriendelijke producten in een toepassing behoort. Om de 2 jaar worden de producten opnieuw getoetst om te controleren of deze nog steeds bij de milieutechnische top behoren.
 

Doel van DUBOkeur:

Producten op een eerlijke en onafhankelijke wijze milieutechnisch onderscheiden, om zo de markt te stimuleren steeds duurzamere en milieuvriendelijke producten te ontwikkelen.

Afnemers en eindgebruikers weten dat producten met het DUBOkeur het milieu zo min mogelijk aantasten.
 

Wienerberger behaalde het DUBOkeur op:

  • Een groot gamma keramische gevelstenen & dakpannen
  • Alle Porotherm binnenmuurstenen
  • De meeste kleiklinkers

Wienerberger interview met NIBE over DUBOkeur

Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de behoefte van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Wienerberger maakt er een erezaak van om keramische bouwmaterialen te ontwikkelen die onmiskenbaar het label ‘duurzaam’ verdienen.

Bezoek onze showroom

Kijk. Droom. Kies.

Laten we samen letterlijk uw dromen tastbaar maken in onze showrooms.

  • Kom langs en laat u inspireren door onze innovatieve oplossingen. Bekijk ze, neem ze vast en ervaar uw toekomstige gevel, dak, bestrating of binnenmuur.
  • Onze showroomadviseurs geven u uitgebreid deskundig advies.
  • Neem uw favoriete stalen mee naar huis.

U kan ons vinden:

Londerzeel 

A12 - Koning Leopoldaan 1
2870 Breendonk

 

Kortrijk 

Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk