Verankering van dakpannen

  • Bestand tegen weer & wind
  • Voor elk model een oplossing
  • Keuze zichtbaar en onzichtbaar

Vaak denkt men dat het de dakpannen zelf zijn die ervoor zorgen dat uw dak blijft liggen. Dat klopt echter niet helemaal.  Er zijn extra hulpstukken nodig om er zeker van te zijn dat er geen dakpannen loskomen bij hevige wind.

De manier waarop keramische dakpannen zich aan elkaar vasthaken, zorgt al voor een deel voor de stevigheid van uw dak. Toch is het vaak nodig om extra hulpstukken te gebruiken, afhankelijk van:

  • De regio waarin het gebouw staat (bijvoorbeeld de kust versus het binnenland)
  • De hellingsgraad van uw dak
  • De plaats op het dak zelf (randen zijn het meest kwetsbaar)

Tip: gebruik onze rekenmodule voor verankering om exact te weten welke verankering u moet gebruiken, per zone van uw dak, en hoe frequent.

 

Opgelet:

Bij dakhellingen vanaf 75° en steiler spreekt men van gevelbekleding en wordt elke dakpan verplicht verankerd met een zijdelingse panhaak en een schroef. De tegelpannen van Pottelberg en Aleonard dienen bevestigd te worden met 2 schroeven met EPDM-ring of met nagels. Details hiervan vindt u terug in de Koramic plaatsingsvoorschriften. Alle panhaken zijn standaard voor panlatten 24 x 32 mm, maar kunnen gebruikt worden tot een panlatsectie van 27 x 40 mm. Op bestelling worden ook panhaken voor afwijkende panlatafmetingen aangeboden.
 

Koramic hulpstukken voor verankering

Zichtbare panhaak

Inox

Zichtbare panhaak

Koper

Zijdelingse panhaak

Inox

Zijdelingse panhaak

Twintikker voor OVH pan

Inox schroef

Met EPDM ring

Meer info over de hulpstukken voor verankering

Download voorbereiden. ... Download alles (1)

Map of dealers

Vind verdelers in uw buurt