Slim inzetten op waterrecuperatie en -infiltratie

Het veranderende klimaat en de grote oppervlaktes aan verharding stellen ons voor problemen met onze waterhuishouding. De remedie vraagt een nieuwe, groenblauwe kijk op het inrichten van onze bebouwde omgeving en het overtuigd en efficiënt recupereren van hemelwater.

Klimaatbewust ontwerpen

Droge zomers doen de grondwaterspiegel jaar na jaar dalen en bij hevige regenbuien worden we geconfronteerd met overstromingen omwille van de hoge verhardingsgraad. De oplossing zit in maatregelen die inzetten op meer groen en andere mogelijkheden om het neerslaand regenwater op te vangen voor recuperatie of beter te laten infiltreren in de ondergrond. Bouwen of verharden staat niet noodzakelijk haaks op dat streven. Wie slim ontwerpt en daarbij doordachte keuzes maakt, kan esthetiek, functionaliteit en klimaatbewustzijn met elkaar verzoenen.

Een steentje bijdragen aan infiltratie

Duurzaam omgaan met hemelwater betekent in de eerste plaats zoveel mogelijk regenwater lokaal laten infiltreren. Er zijn heel wat mogelijkheden om de infiltratiegraad te verhogen. Denk aan het aanleggen van een wadi of regenwatergracht of het toepassen van waterpasserende verhardingen.

Met Passaqua bieden we zo’n waterpasserende oplossing. De kleiklinker is voorzien van afstandshouders. Geplaatst creëren ze een subtiele voeg van 6 mm breed. Dankzij die open voegen is ruim 10% van de verharde oppervlakte waterdoorlatend. Dat stemt overeen met de minimale eis voor een waterdoorlatende verharding. Een bijkomend voordeel van de waterpasserende voeg is dat het regenwater snel wegstroomt en er zo sneller een droog oppervlak ontstaat, waardoor de kans op algengroei, mossen en onkruid verkleint. Zo combineert Passaqua een intrinsieke duurzaamheid met gekende esthetische kwaliteiten van kleiklinkers en de gewenste waterdoorlatendheid. Passaqua leent zich niet alleen voor terrassen van particuliere woningen, maar ook voor verkavelingen, de verharding van evacuatiewegen voor brandweer of van openbare ruimtes zoals parkings, pleinen, voet- en fietspaden.

Maximale regenwaterrecuperatie

Wanneer infiltreren niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij gebouwen, dan is het tijdelijk bufferen van regenwater de meest aangewezen stap om overbelasting van de riolering bij hevige regenbuien te voorkomen. Regenwater dat wordt gebufferd in een regenwaterput of -tank leent zich bovendien voor hergebruik in de woning, waardoor we zuiniger omspringen met de schaarse zoetwatervoorraden. Het overgrote deel van ons waterverbruik – zoals de toiletspoeling, wasmachine, tuin beregenen, schoonmaken en auto wassen – kan perfect met regenwater dat een minimale filtering kreeg.

Dit slimme gebruik van regenwater vraagt een tijdelijke opslag van het regenwater – in Vlaanderen zelfs decretaal verplicht –, een pompinstallatie met afzonderlijk leidingennet en een goed gekozen dakdichting. Een hellend dak in kleipannen laat toe tot 95% van het regenwater dat op het dak valt op te vangen. Voor platte daken bedekt met grind kan 60% opgevangen worden. De kleidakpannen en Leadax Roov platdakbedekking hebben bovendien als voordeel dat ze het regenwater niet laten verkleuren.

 

Reference photo private landscaping in Sint-Niklaas

Passaqua waterpasserende kleiklinkers - Inspiratie 

0Resultaten
Open and closed blank brochures on grey background, top view. Mock up for design

Meer inspiratie in onze kleiklinkergids

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.