Aanpassingswerken voor otters op onze site van Rumst-Terhagen

Dat Wienerberger oog heeft voor de natuur op en rondom haar sites is wellicht geen geheim meer. Zo zijn de groeves in Rumst een habitat voor kamsalamanders en talrijke watervogels. Maar dat er ook opnieuw otters leven in Rumst, dat weten wellicht minder mensen.  

Nadat 20 jaar geen otters meer in Vlaanderen werden aangetroffen, werden enkele jaren terug opnieuw uitwerpselen van otters gevonden in Terhagen-Rumst. Camerabeelden bevestigden nadien de aanwezigheid van otters in de Rupelstreek. Daarop besloten het WWF, het Instituut voor Natuur en Bos en de universiteit van Antwerpen om de habitatvereisten voor deze diersoort nader te onderzoeken om na te gaan wat eventuele knelpunten waren voor een herintroductie van dit dier in onze streken.

Een otter heeft een leefgebied van 10 vierkante kilometer nodig, waarbij hij gemakkelijk in en uit het water moet kunnen. Om de otters van voldoende voedsel te voorzien, is voor elk dier 1 kg vis per dag nodig. Als we de otters opnieuw bij ons willen laten leven, dan is het belangrijk dat er in plaats van betonnen oevers langs rivieren ook zachte overgangen met voldoende oevervegetatie komen.   

Op onze site van Rumst-Terhagen gaan in 2021, in het kader van het project ‘Otterland’, werken van start om corridors of verbindingsroutes voor de otter aan te leggen tussen de Rupel en de natuurgebieden in de omgeving. Daarvoor breken we de oude loods in Terhagen af, en wordt ook een poel naast de dijk en een tunnel onder de Nieuwstraat aangelegd. Daarnaast wordt de oever zo heraangelegd dat de otters gemakkelijk in en uit het water kunnen komen.

Los van deze maatregelen moet het visbestand ook worden gestimuleerd, door de waterkwaliteit in de Rupel te verbeteren.

Ontdek onze andere duurzame realisaties van 2020

Alle realisaties

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.