Eikelmuis

Biodiversiteitsactieplan site Maaseik

In onze vestiging in Maaseik produceren we gevelstenen gebakken in een ringoven. De hoofdgrondstof is lokale maasklei, afkomstig uit de nabijgelegen regio. In het kader van zijn ESG Roadmap is het de ambitie van Wienerberger om in 2023 voor elk van zijn sites wereldwijd een biodiversiteitsactieplan te hebben. 

Voor Maaseik lieten we milieuconsulent Maarten Jacobs (Nature-ID) het potentieel op vlak van biodiversiteit voor de site bekijken. Dit resulteerde in de opmaak van een inrichtings- en beheerplan.

Grondwal

In 2015 werd langs de westelijke zijde van het fabrieksterrein een historisch opgebouwde grondhoop, samengesteld uit afgekeurde fracties vanuit productie, afgezeefd en geprofileerd tot een grondwal van ca. 300 m lengte langsheen de westelijke perceelsgrens. Dit grondmassief vormt een geluidswerende en visuele buffer tussen de productiesite van Wienerberger Maaseik en de meer naar het westen gelegen woonwijk. Deze berm werd langs alle zijden voorzien van een leeflaag en nadien aangeplant met streekeigen groen. Zo werden langs de bovenzijde meidoornstruiken aangeplant en langs de zijde van de fabriek soorten zoals hondsroos, vlier en hazelaar. Het talud aan de kant van de woonwijk evolueerde tot een grazige vegetatie.  

In 2020-2021 werd er langs de noordelijke zijde van het fabrieksterrein een extra grondwal met een lengte van meer dan 250 m gerealiseerd om bijkomend een afscherming te creëren tussen het industrieterrein en de achterliggende sportinfrastructuur van de gemeente Maaseik, en ook richting een aantal noordelijk gelegen woningen. De grondwal zal langs de noordelijke buitenzijde worden aangeplant met struiken, gericht op het beogen van een maximale biodiversiteit. Streekeigen soorten zoals meidoorn, hazelaar, sleedoorn, hondsroos, lijsterbes, vlier, etc. zullen op termijn evolueren tot een waardevol habitat, interessant voor veel vogels en tal van insecten, omwille van de aanwezigheid van bloeiende en besdragende struiken. Bovendien draagt het reliëf van beide bermen in belangrijke mate bij aan een hoge biodiversiteit omdat dit garant staat voor gradiënten in voedselrijkdom, vochttoestand en temperatuur.

Een grote oppervlakte van de aangelegde grondwal zal – met gepast beheer – verder evolueren tot bloemenrijk grasland of een grazige vegetatie, op de luchtfoto aangeduid in het geel. Daarnaast werden - naast de in te richten grondwal – zowel langs de westelijke als noordelijke zijde van het fabrieksterrein een aantal andere oppervlaktes met een groot potentieel naar biodiversiteit meegenomen binnen het inrichtingsplan. Zo zal onder meer een bestaande boomgaard langs de oostelijke zijde verder aangeplant worden met hoogstammige fruitbomen uit de streek en werd een braakliggend stuk terrein recent ingezaaid met bloemrijke soorten zoals marjolein, slangenkruid, bonte wikke, klaproos, koningskaars, pastinaak, kaasjeskruid, … (zones op de luchtfoto in het roze ingekleurd). Terreindelen die zeer onregelmatig in gebruik zijn, kunnen namelijk omgevormd worden tot waardevolle bloemrijke terreinen met pionierssoorten. Een dergelijke habitat is zeldzaam geworden, en is bijna enkel terug te vinden op spoorwegterreinen en binnen industriële sites. Deze vegetatie moet het hebben van regelmatige bodemverstoring, hetgeen op het fabrieksterrein van Wienerberger Maaseik door regelmatige passage van wielladers dan ook het geval is.

Doelsoort: bijen

Als doelsoortengroep zetten we in op bijensoorten door het creëren van bijkomend voedselaanbod en nestplaatsen. Gelinkt aan deze doelsoort zal langs de zuidelijke kant van de grondwal een ‘steilwand’ in leem worden aangelegd en zal in de boomgaard een bijenhotel worden geplaatst voor solitaire bijensoorten.

 

Beheer

Binnen een ecologisch ingerichte oppervlakte is het cruciaal om een gepast beheer te voorzien, zodat er met een aantal ingrepen en beheersmaatregelen geëvolueerd wordt richting een waardevol habitat. Zo zal het bloemenrijk grasland gefaseerd begraasd of gemaaid worden in functie van het bekomen van de gewenste vegetatie, interessant voor de doelsoorten.

Tot slot plannen we een aantal picknickbanken nabij de boomgaard, om onze werknemers de mogelijkheid te bieden om hier te genieten van een lunch, of om te vergaderen binnen deze groene omgeving. 

Onderstaande luchtfoto toont schetsmatig het volledige inrichtingsplan voor de site Wienerberger Maaseik. Daarnaast enkele foto’s van de recent aangelegde grondwal langs de noordelijke zijde van het fabrieksterrein, waarop deels streekeigen beplanting zal worden voorzien en de grazige vegetatie mits gepast beheer verder kan ontwikkelen.  

Ontdek onze andere duurzame realisaties van 2021

Alle realisaties

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.