Eikelmuis

Biodiversiteitsactieplan site Zonnebeke

Op onze site te Zonnebeke produceren we binnenmuurstenen. De hoofdgrondstof is de lokale Ieperiaan klei, die onder meer aanwezig is in de aanpalende groeve. In het kader van zijn ESG Roadmap is het de ambitie van Wienerberger om in 2023 voor elk van zijn sites wereldwijd een biodiversiteitsactieplan te hebben. 

Voor Zonnebeke lieten we milieuconsulent Jan Feryn het potentieel op vlak van biodiversiteit voor de site bekijken. Dit resulteerde in de opmaak van een inrichtings- en beheerplan (figuur onderaan).
 

Grondwal

Aan de zuid- en zuidoostzijde van het terrein legden we een paar jaar terug een grondwal aan zodat ook de buurt minder visuele hinder van de fabriek ondervindt. Afgelopen plantseizoen beplantten we de grondwal met streekeigen struiken en groen zoals sleedoorn, eenstijlige meidoorn, spork en hondsroos. Op die manier zal een houtwal ontstaan, waarop na 10 jaar een gefaseerd hakhoutbeheer kan toegepast worden.

Vanuit natuuroogpunt hebben de houtwallen een belangrijke functie. Er is een grote diversiteit aan struiken en bloemen, waar vogels, vlinders en insecten in leven. Dieren vinden er een schuil- of nestplaats en de vruchten geven ook voedsel. In een houtwal verplaatsen zich amfibieën en ook kleine zoogdieren zoals haas, hermelijn of bunzing. Ook vleermuizen bevoorraden zich typisch langs deze natuurlijke structuren, waar veel insecten te vinden zijn. Op die manier vormt een houtwal vaak een verbinding tussen verschillende natuurgebiedjes.

Vlinderweide / bloemenrijk grasland

Op deze plek stonden tot voor een aantal jaren vervallen loodsen. We lieten ze slopen en haalden de funderingen uit de grond. Deze plek heeft zich intussen ontwikkeld tot een grasland met vrij veel soorten. Door een aangepast maaibeheer kunnen we de soortenrijkdom nog verhogen. Hierbij gaan we 2 maal per jaar maaien volgens een ‘sinusbeheer’. Dit houdt in dat de maaimachine de weide maait, telkens volgens een ander grillig patroon, waarbij 1/5 tot 1/3 van het terrein ongemoeid wordt gelaten (zie figuur onderaan). Het maaisel wordt afgevoerd. Op die manier bekomen we een grote variatie in de structuur, wat dan ook zal leiden tot een hogere biodiversiteit.
 

Houtkanten / Bomenrijen

Op het terrein bevinden zich nu reeds een aantal bomenrijen: een dennenrij in het zuiden, een rij Amerikaanse eiken in het grasland en een rij Italiaanse populieren in het oosten. Hoewel ze niet streekeigen zijn, hebben ze toch een bepaalde waarde voor een aantal soorten. Daarom wordt ervoor gekozen om deze bomenrijen in verschillende fases en over een langere periode te vervangen door streekeigen soorten, zonder dat daarbij een kaalslag wordt voorzien. Door op bepaalde plekken bomen uit de rij te halen, krijgt de ondergroei meer licht, en de kans om verder uit te groeien. Op die manier evolueren we op termijn naar een inheemse houtkant. Houtkanten zijn bijzonder waardevol voor de biodiversiteit.

 

Ontdek onze andere duurzame realisaties van 2021

Alle realisaties

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.