Wienerberger recupereert maximaal regenwater

Duurzaam omgaan met water door maximaal in te zetten op de opvang, infiltratie en het hergebruik van hemelwater, past perfect binnen het streven naar circulariteit.

Binnen de context van duurzaam waterbeheer is het belangrijk om aan te geven dat Wienerberger België voor alle productievestigingen sinds het begin van deze eeuw een ‘nullozerstatuut’ heeft. Dat houdt in dat alle bedrijfsafvalwater ter plaatse wordt opgevangen, eventueel wordt behandeld en terug wordt hergebruikt binnen de productie, waardoor er geen lozing is. Daarnaast tracht Wienerberger de resterende waterbehoefte maximaal te voorzien vanuit de recuperatie van hemelwater, als meest duurzame waterbron.

Eerdere realisaties

Zo werd op de productiesite te Lanaken in 2019 een bufferbekken aangelegd om het regenwater afkomstig van de daken van de eigen productiegebouwen op te slaan, met als doel het hergebruik van dit water. Op die manier wordt de afname van kanaalwater uit het nabijgelegen Albertkanaal substantieel verminderd. Op de productievestiging Beerse Absheide werd met de realisatie van een groot bekken ingespeeld op het voorzien van de nodige buffer- en regenwatervoorraad voor productiedoeleinden, ook hier ter vervanging van kanaalwater. Dat systeem is sinds begin 2021 operationeel en heeft als bijkomend doel minder afhankelijk te zijn van andere (externe) watervoorraden.

Capaciteitsuitbreiding in 2022

In 2022 werd bijkomende buffercapaciteit gecreëerd op de productiesites van zowel Beerse als Péruwelz. In Beerse werd het bestaande bufferbekken door verbreding en verdieping met meer dan 2.500 m³ regenwatercapaciteit uitgebreid, zodat er gedurende een langere periode doorheen het jaar een beschikbaar aanbod is van opgeslagen regenwater. Op de site van Péruwelz werden twee gecombineerde bezinkings- en bufferbekkens voorzien, van waaruit regenwater kan worden hergebruikt in het productieproces.

Bij de uitrol van nieuwe projecten binnen Wienerberger wordt steeds nagegaan op welke manier regenwater kan worden opgevangen en gerecupereerd, zodat onze processen verder verduurzamen. Zo zullen er ook in 2023 projecten worden opgestart met betrekking tot het voorzien van extra regenwateropvang en -recuperatie op een aantal productievestigingen.

Ontdek onze andere duurzame realisaties van 2022

Alle realisaties

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.