Monitoring door biodiversiteitsambassadeurs

De missie om voor elk van onze productiesites een biodiversiteitsactieplan op te stellen tegen eind 2023, is geslaagd. Sommige sites hebben reeds een uitgewerkt plan sinds 2021 dat volop in uitvoering is, andere sites stelden een natuurbeheerplan op in de loop van 2023. Eén van de manieren om zicht te krijgen op de effecten van onze inspanningen, is de monitoring van soorten, onder meer door onze biodiversiteitsambassadeurs.

De missie om voor elk van onze productiesites een biodiversiteitsactieplan op te stellen tegen eind 2023, is geslaagd. Sommige sites hebben reeds een uitgewerkt plan sinds 2021 dat volop in uitvoering is, andere sites stelden een natuurbeheerplan op in de loop van 2023. We leggen onder meer poelen aan, planten (fruit)bomen en hagen, passen het maaibeheer aan om kruidenrijke graslanden te bekomen en plaatsen nestkasten en insectenhotels. Dit alles met het oog op een verhoogde biodiversiteit. Door in te zetten op een grotere variabiliteit aan bloemen, planten en bomen, verhogen we de kans op meer soorten dieren en liefst ook grotere aantallen van deze soorten. Op die manier worden populaties robuuster en meer bestand tegen de klimatologische grillen waar we steeds vaker mee geconfronteerd worden.

Monitoring route Aalbeke

De inspanningen op vlak van biodiversiteit moeten volgehouden worden om op lange termijn zichtbare effecten te vertonen. Eén van de manieren om zicht te krijgen op de effecten van onze inspanningen, is de monitoring van soorten. Tijdens het monitoren wordt geteld hoeveel exemplaren er van elke soort aanwezig zijn op de site. Er bestaan verschillende manieren om dit te doen, gaande van het ophangen van vleermuisdetectoren en wildcamera’s, over het inventariseren van de fauna per vierkante meter, tot het tellen van bepaalde doelsoorten of soortengroepen langs een traject. Op de productiesites bij Wienerberger kozen we ervoor om alvast van start te gaan met een monitoring door onze mensen zelf, de biodiversiteitsambassadeurs. Op elke site werd een oproep gedaan voor kandidaten; collega’s met een interesse voor biodiversiteit of die een interesse willen ontwikkelen. Op elke site werd zo minimum 1 ambassadeur aangesteld. De biodiversiteitsambassadeurs gaan volgens het principe van de burgerwetenschap driemaal per jaar (in april/mei, juni en augustus/september) verschillende soorten dieren tellen. Ze krijgen een korte basisopleiding over biodiversiteit, in het herkennen van soorten door experts in het vakgebied en over de manier van monitoring op de site. De rondgang gebeurt via een vastgelegde route waarbij elke observatie van een vlinder, hommel, zweefvlieg, bij of vogel genoteerd wordt. Indien mogelijk op soortniveau, als dat niet lukt op niveau van de soortengroep. Het belangrijkste is dat we zicht krijgen op de aanwezige soorten dieren en het effect van onze inspanningen op de aantallen doorheen de jaren. De route focust zich op de buitenrand van de site en eventuele (nieuwe) biodiversiteitsinitiatieven. Een voorbeeld van zo’n route op de site in Aalbeke wordt hieronder weergegeven. De ambassadeurs geven hun observaties door aan onze centrale contactpersoon voor biodiversiteit, waar de resultaten worden omgezet in een visuele weergave van wat er leeft en zweeft op onze sites. Dankzij deze burgerwetenschapsmethode krijgen we na verloop van tijd ook inzicht in welke soorten het beter of minder goed doen en wat de effecten zijn van de inspanningen volgens het natuurbeheerplan. Deze gegevens kunnen ons helpen om het beheer van onze groene zones bij te sturen.

De visualisatie van de resultaten van de monitoring door onze ambassadeurs zorgt voor een appreciatie van hun inzet, tijd en interesse. Door onze mensen op vrijwillige basis te betrekken in ons biodiversiteitsverhaal, kunnen ze dit ook gaan delen met collega’s, vrienden of familie. Zo hopen we een nog grotere dynamiek op gang te brengen, want de druk op de soorten waarmee we samenleven was nooit groter dan vandaag. Wienerberger wil dan ook maar wat graag helpen om het tij te keren. Voor de hele groep Wienerberger engageerden we ons dan ook om tegen eind 2026 een stijging te hebben van 10% fauna ten opzichte van 2023.

 

Ontdek onze andere realisaties van 2023 in het thema 'Biodiversiteit en milieu'

Reference photo renovation single family in Deerlijk

Duurzaamheidsrapport 2023

Bekijk een overzicht van alle thema's die werden opgenomen in ons Duurzaamheidsrapport 2023.

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.