Plaatsen van gevelbekleding in kleidakpannen

Verankering en hulpstukken voor gevelbekleding in kleipannen

Om uw gevel te bekleden, kunt u kiezen voor kleidakpannen. Vrijwel alle Koramic dakpannen zijn daarvoor bruikbaar. Al gaan we daarbij enigszins anders te werk dan bij het plaatsen van kleipannen op het dak.

Verankering van kleipannen bij gevelbekleding

Verankering of mechanische bevestiging is in vele gevallen noodzakelijk en mag niet over het hoofd worden gezien. We worden immers steeds meer geconfronteerd met stormen die gepaard gaan met hoge windsnelheden.

Een misvatting is dat hierbij de pannen zelf in staat moeten zijn om deze natuurkrachten op te vangen.

Volgens de TV 240 van het WTCB, dient elke pan in geval van gevelbekleding 2x te worden bevestigd.
 

Specifieke hulpstukken voor gevelbekleding

Alle mogelijke details kunnen afgewerkt worden met keramische hulpstukken of met een ander materiaal volgens het beoogde effect. Koramic heeft hiervoor een enorm gamma aan hulpstukken. Enkele daarvan zijn specifiek ontwikkeld voor gevelbekleding. Deze kunt u terugvinden bij elke collectie.

 

Map of dealers

Vind verdelers in uw buurt