Plaatsen van keramische boogdaken

Boogdaken bestaan meestal uit 3 delen met een verschillende helling.

  • Quasi verticaal gedeelte dat men moet zien als gevelbekleding, met speciale aandacht voor de bevestiging;
  • Gedeelte met een normale dakhelling;
  • Derde gedeelte waarbij de dakhelling beneden de minimale dakhelling van de pannen gaat, met speciale aandacht voor de waterdichtheid.

Wanneer de dakhelling lager is dan de toegelaten minimale dakhelling, verhoogt de kans op infiltratie van hemelwater. Het onderdak neemt samen met de pannen de taak over van de waterdichte scheiding tussen binnenklimaat en buitenklimaat. De keramische dakpan heeft maar een beperkte waterkerende functie meer. Het onderdak moet dus in staat zijn om grotere hoeveelheden infiltrerend hemelwater af te voeren naar de goot zonder het minste risico op infiltratie naar de binnenruimte toe. Dit betekent dat alle overlappingen, opstanden en doorboringen perfect moeten afgewerkt worden. Betreffende de keuze van het onderdak gelden hier extra eisen. Een volledige omschrijving van de opbouw van dit dak kan u terugvinden in de Technische Voorlichtingen 240 "Pannendaken" van het WTCB.

Bij een aantal dakpannen met regelbare latafstand kan de minimale dakhelling verlaagd worden indien ze geplaatst worden op hun respectievelijke minimale latafstand en mits de correcte uitvoering van een bepaald regendicht onderdak. Bovendien zijn er ook heel wat modellen in ons gamma die reeds bij een zeer lage dakhelling kunnen geplaatst worden. U vindt de uitwerking hiervan in onderstaande tabel. Indien deze dakpannen op een helling geplaatst worden lager dan de toegelaten minimale dakhelling, moeten dezelfde voorzorgsmaatregelen en uitvoeringsmodaliteiten als bij de andere modellen in acht genomen worden.

Recentste realisaties

0Resultaten
Map of dealers

Vind verdelers in uw buurt