Klinkers leggen
Kleiklinkers leggen

Hoe technische fiches interpreteren?

Elke kleiklinker heeft een technische fiche met informatie, zoals toelaatbare afwijkingen, dwarse drukweerstand en meer. Maar wat staat daar nu precies? Hoe interpreteert u zo’n technische fiche? We leggen het uit.

Toelaatbare afwijking op fabricagematen ‘d’

De werkelijke gemiddelde waarde voor een bepaalde fabricagemaat ‘d’ mag niet meer afwijken van de gedeclareerde waarde voor deze gemiddelde maat dan 0,4√d, afgerond naar de dichtstbijzijnde mm. Kleinere afwijkingen mogen altijd door de fabrikant opgegeven worden.

Bij kleiklinkers met vellingen of afstandhouders wordt altijd de omschreven afmeting genomen. De lengte of breedte wordt dus bepaald met de vellingen en afstandhouders inbegrepen.

De afwijking tussen de grootste en kleinste waarde wordt aangegeven met een klasse, zoals in onderstaande tabel.

 
 
 
Klasse

R0

R1

Bereik

Niet bepaald

0,6 Vd (d = fabricagemaat uitgedrukt in mm) 

Opmerking: Als de fabrikant eraan voldoet, mag die zelf een waarde voor het "bereik" verklaren die kleiner is dan deze voor klasse R1.

Buigsterkte

Kleiklinkers worden - vooral in openbare toepassingen - vaak onderworpen aan relatief zware belastingen. Dus het is belangrijk om zeker te zijn dat ze niet zullen breken. De weerstand tegen breuk wordt getest in een ‘driepuntsbuigproef’. De kleiklinkers worden onderworpen aan de test, beschreven in de referentienorm.

2 waarden worden bepaald:

  • Gemiddelde waarde voor de lijnlast bij breuk
  • Kleinste waarde voor de lijnlast bij breuk

Sommige kleiklinkers kunnen in meerdere richtingen geplaatst worden, zoals plat en op de kant. In dat geval moet de test uitgevoerd worden op de meest kwetsbare richting. Daarnaast moet de fabrikant ook kunnen aantonen dat andere methodes minder kwetsbaar zijn. Indien dat niet mogelijk is, moet de test op de verschillende plaatsingswijzen uitgevoerd worden, telkens met het zichtvlak naar boven.

 

Op basis van de resultaten worden de kleiklinkers aan een categorie toegewezen:

 
 
 
 
 
 
 
Klasse
 

T0

T1

T2

T3

T4

Minimale eisen voor de buigsterkte (N/mm)

Gemiddelde waarde

Niet bepaald

30

30

80

80

 

Minimumwaarde

Niet bepaald

15

20

50

64

Kleiklinkers uit de klasse T0 mag u enkel gebruiken in een gestabiliseerd zandbed met gelijkaardige zand-cementvoegen. Het kan zijn dat de producent waardes bekomt die hoger zijn dan klasse T4. In dat geval mag hij deze zelf opgeven.

Tenslotte kan de producent naast de buigsterkte ook de buigtreksterkte (N/mm²) declareren op basis van de toepassing van de berekeningsformule opgegeven in de referentienorm.

Weerstand tegen vorst en dooi

Voor de weerstand van kleiklinkers tegen vorst en dooi wordt gekeken naar de afwisseling van de twee, dus naar vorst/dooi-cycli. Tijdens de vorstproef worden de kleiklinkers onderworpen aan 100 cycli. Na de proef moet de eventueel opgetreden schade binnen bepaalde grenzen liggen om als ‘vorstbestendig’ beschouwd te worden.

De kleiklinkers worden uiteindelijk verdeeld over de 2 onderstaande categorieën:

 
 
 
Klasse

FP0

FP100

Vorstbestandheid

Niet bepaald

Voldoet volgens de eisen

Bij klasse FP100 wordt er ook van uitgegaan dat deze kleiklinkers bestand zijn tegen alle conventionele dooizouten. 

Slijtweerstand

De weerstand tegen afslijting moet getest worden op alle vlakken die aan slijtage onderhevig zijn, alle zichtvlakken na plaatsing dus. Vervolgens worden de kleiklinkers onderverdeeld in deze categorieën:

 
 
 
 
Klasse

A1

A2

A3

Gemiddeld afgesleten volume (maximale waarde in mm³)

2100

1100

450

Glijweerstand

Deze eigenschap is vooral belangrijk bij openbare projecten. Een goede glijweerstand zorgt bij gemotoriseerd verkeer voor een voldoende korte remafstand. Fietsers en voetgangers hebben dan weer baat bij een voldoende ‘ruw’ oppervlak met een verminderd risico op uitglijden.

 

De categorieën:

 
 
 
 
 
Klasse

U0

U1

U2

U3

Gemiddelde ongepolijste glijweerstand in USRV (minimale waarde)

Niet bepaald

35

45

55

Wateropslorping

Kleiklinkers krijgen het bij regen zwaarder te verduren dan bijvoorbeeld gevelstenen. Daarom ligt de wateropslorping (porositeit) van een kleiklinker een stuk lager dan die van een doorsnee gevelsteen.

De categorieën:

 
 
 
 
 
Klasse

W0

W1

W2

W3

Gemiddelde waarde

Geen eis

≤ 7%

≤ 5%

≤ 3%

Individuele waarde

Geen eis

≤ 9%

≤ 6%

≤ 4%

Textuurfoto kleiklinkers

Overzicht technische fiches

Download via onderstaande knop de gewenste technische fiche

Map of dealers

Vind verdelers in uw buurt

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.