Accessibility house Duurzame Wijk Waregem

Duurzaam leefcomfort

Duurzaam wonen is in de eerste plaats comfortabel en gezond wonen.

Om comfortabel en gezond te kunnen wonen, focussen we op 4 factoren:

Deze 4 factoren speelden dan ook een belangrijke rol in ons project ‘De Duurzame Wijk’ in Waregem. Hieronder lichten we elke factor kort toe. Ook kunt u een meer gedetailleerde uitleg over De Duurzame Wijk lezen.

Thermisch comfort

Thermisch comfort konden we in Waregem optimaliseren door eerst de woningen volledig te simuleren in de software Virtual Environment. In die simulatie werden verschillende zaken bekeken, zoals oververhitting, daglichttoetreding, zonnewinsten, interne winsten en meer. Op basis van die studie kon er een slim architecturaal ontwerp bekomen worden.

Akoestisch comfort

Duurzaam leefcomfort vereist ook een aangenaam akoestisch comfort, waarbij een doorgedreven akoestische performantie wordt nagestreefd naar burengeluid en geluid van buiten naar binnen.

Luchtkwaliteit

Voor de kwaliteit van de binnenlucht wordt rekening gehouden met de drie belangrijkste parameters: 

  • Relatieve luchtvochtigheid
  • CO2-niveau 
  • Vluchtige Organische Componenten (VOC’s)

Deze hebben een belangrijke impact op de keuze van de afwerkingsmaterialen.   

Levenslang wonen en toegankelijkheid

Vanuit sociaal en economisch standpunt is duurzaam bouwen zeker ook bouwen met oog op de toekomst. Een toegankelijke woning die aanpasbaar is in de tijd, maakt deel uit van een duurzaam ontwerp.

Reference photo renovation single family in Zeebrugge

Uw bouwproject met ons delen?

U hebt recent gebouwd of gerenoveerd. Of u bent nog volop bezig? Sowieso zijn wij altijd geïnteresseerd in de projecten van onze klanten.
Niet enkel zijn we benieuwd naar wat u doet met onze producten, maar we leren ook altijd bij dankzij uw bouwprojecten. Zo kunnen we werken aan een nog betere dienstverlening en bouwproducten.