De Klijtberg onthult eeuwenoude geheimen

Op zaterdag 21 oktober 2017 waren alle inwoners van Groot-Kortrijk welkom op de opendeurdag van de Klijtberg, een nieuwe groeve van Wienerberger te Rollegem, waar duurzame ontginning en lokale bevoorrading van de dakpannenfabriek Pottelberg centraal staat. 

De inwoners konden hier de resultaten ontdekken van de archeologische opgravingen die plaatsvonden gedurende de maand juli van dat jaar. De oudste vondsten op de Klijtberg gaan terug tot het stenen tijdperk, de periode waarin de mens zich nog moest behelpen met vrijwel uitsluitend stenen werktuigen.

Geïnteresseerden kregen meer uitleg van expert Philippe Despriet, die ter beschikking stond voor vragen over de veldprospecties die vroeger al in de omgeving plaatsvonden, en de archeologen, waaronder Tine Dyselinck die het volgende wist te vertellen over de Klijtberg:

“Door zijn uitzonderlijke landschappelijke positie, waarbij het landschap wordt gedomineerd, heeft de Klijtberg doorheen de tijd steeds een sterke aantrekkingskracht gehad op menselijke occupatie. Vanaf de steentijd, met vuurstenen artefacten, over de metaaltijden, met kleine opslagstructuurtjes, naar de Romeinse tijd, met een enkele begraving. In de middeleeuwen is het landschap intensief en langdurig in gebruik genomen, getuige de volmiddeleeuwse omgrachte hoeve. Met de aanwezigheid van Franse troepen in de 18e eeuw bevestigt de Klijtberg ook zijn militair belang.”

 

Een tijdreis door de geschiedenis

De primeur werd voorbehouden aan leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, die de dag voordien al een rondleiding met uitleg kregen in de tijdelijke tentoonstelling. Een boeiende uitstap voor jong en oud, want de Klijtberg blijkt nogal wat geheimen te herbergen.

Zo zijn er sporen van bewoning die dateren uit de ijzertijd. Een van de meest opmerkelijke vondsten is de grote ronde kringgreppel met een diameter van ongeveer 80 meter. Het zou gaan om de restanten van een middeleeuwse walgracht. Binnen deze gracht ontdekten de archeologen een woonstalhuis uit de middeleeuwen, waar mens en dier tussen de 10de en 12de eeuw samen onder één dak leefden.

Daarnaast werd er eveneens een Romeins brandrestengraf aangetroffen. Andere sporen wijzen op landindeling en landgebruik vanaf de middeleeuwen tot de nieuwste tijd. De meest recente sporen dateren uit WOI en WOII.

 

Een heuse historische thriller

Veldprospecties op de Klijtberg en zijn omgeving, uitgevoerd tussen 1977 en 2005, vervolledigen het beeld. Dat onderzoek bracht onder andere aardewerk aan de oppervlakte dat afkomstig is uit een 17de-eeuws fort. Andere sporen geven aan dat hier een heuse veldslag heeft plaatsgevonden. Via metaaldetectie kwamen hoofdzakelijk vondsten uit de 18de en 19de eeuw aan het licht, die de aanwezigheid van een Frans leger verraden. Deze kunnen na verdere analyse mogelijk worden toegewezen aan een van de vele gekende veldslagen uit de nabije omgeving. Dankzij deze aanvullende informatie, wordt het unieke verhaal van de Klijtberg een echte thriller. 

Andere duurzame realisaties van Wienerberger België (2018)

Lees meer