Van intern naar extern milieuzorgsysteem ISO 14001

Al sinds 1995 heeft Wienerberger een gedetailleerd intern milieuzorgsysteem uitgewerkt met de productievestigingen. Dit vormde een goeie basis om over te stappen naar een extern milieuzorgsysteem.

De eisen van ISO 14001

ISO 14001 is een extern milieuzorgsysteem waarbij een aantal eisen gesteld worden, zoals:

 • Continue verbetering van de processen op gebied van milieu
 • Bescherming van het milieu (voorkomen van milieuvervuiling)
 • Beheersing van alle milieurisico’s
 • Voldoen aan de milieuwet- en regelgeving

De “plan, do, check, act”-cyclus

De basis van een goed werkend milieumanagementsysteem is het correct gebruik van de zogenoemde ‘plan, do, check, act’-cyclus (PDCA). Deze PDCA-cyclus helpt om continue verbetering van de (milieu)prestaties te bereiken. Het uitgangspunt is het in gang zetten van bepaalde acties of doelstellingen, én het op niveau houden van de gerealiseerde verbeteringen.

De PDCA-cyclus werkt volgens onderstaande werkwijze:

 • Plan: men bepaalt een aantal doelstellingen of verbeteracties gelinkt aan een bepaald thema
 • Do: een aantal acties worden gerealiseerd om de doelstelling te behalen
 • Check: men gaat na in welke mate de doelstelling of actie gerealiseerd is
 • Act: indien nodig, worden acties bijgestuurd om de doelstelling te bereiken

Concrete resultaten

Binnen Wienerberger werden aan de hand van deze werkwijze en implementatie van het zorgsysteem mooie resultaten bereikt op het vlak van een aantal milieudomeinen. Zo slaagden we er in om binnen het ISO 14001-systeem:

 • Het verbruik van het leidingwater te verminderen
 • Een toename van hergebruik van minerale reststromen binnen de productiemengeling te realiseren
 • Een betere selectieve afvalinzameling en een daling van de hoeveelheid afval voor een aantal stromen binnen de productievestigingen te bekomen

Dit laatste punt wordt hieronder geïllustreerd aan de hand van de ‘PDCA’-cyclus.

De werkwijze hiernaast werd binnen alle Wienerberger plants geïntroduceerd, waardoor er nu een gestructureerd afvalbeheer bestaat.

Wim Ariëns, Plant Manager Wienerberger Beerse: “Het ISO 14001 managementsysteem heeft ons geholpen om een duidelijke contextanalyse op te zetten voor Wienerberger, waaruit mogelijke risico’s en kansen op het vlak van milieu naar voren kwamen. Op basis van deze risico’s en kansen, werden concrete milieudoelstellingen opgezet en uitgewerkt voor de volgende jaren, zoals oa. het hergebruik van regenwater binnen de productie of het hergebruik van gemalen bakafval. Dankzij deze gestructureerde aanpak van het ISO-systeem hebben wij in de afgelopen jaren grote stappen vooruitgezet: het droogafval kon drastisch worden verminderd, en bepaalde minerale reststromen hebben we maximaal kunnen valoriseren binnen de productiemengeling.”

Gecertificeerde productielocaties van Wienerberger

Sinds 2011 zijn de voorbereidingen gestart om binnen Wienerberger België het ISO 14001-certificaat te behalen.

Zo werden eind 2014 als eerste de productievestigingen van gevelstenen gecertificeerd door een extern auditbureau, en nadien volgden in 2016 en 2017 ook de snelbouw- en dakpannenfabrieken. Momenteel zijn alle productievestigingen en groeves van Wienerberger België gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm, met uitzondering van de vestiging te Maaseik.

Andere duurzame realisaties van Wienerberger België (2018)

Lees meer

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.