Samen voor een duurzame veiligheidscultuur

De gezondheid en het welzijn van onze medewerkers ligt ons nauw aan het hart. Een motiverende en vooral ook veilige werkomgeving is dus uiterst belangrijk. Sinds jaren wordt er dan ook onophoudelijk gewerkt aan het systematisch verbeteren van de arbeidsveiligheid en de arbeidsomstandigheden in de verschillende afdelingen, om alle risico’s zoveel mogelijk te kunnen wegwerken. 

Maar welke vooruitgang we hierbij ook boeken, we kunnen moeilijk helemaal risicovrij worden. Daarom is het zeer belangrijk om ons eigen gedrag zo goed mogelijk aan alle eventuele risico’s te blijven aanpassen. Wienerberger wil dan ook samen met IEDERE medewerker bouwen aan een veilige en motiverende werkomgeving.

Welke stappen hebben we al gezet?
 

Werkgroep veiligheidscultuur

Vanuit dat invalspunt werd er een ‘werkgroep veiligheidscultuur’ opgericht, met als doel om een duurzame veiligheidscultuur te ontwikkelen binnen Wienerberger. Binnen die veiligheidscultuur komt veilig gedrag vanuit onze medewerkers zelf, omdat ze dat dus zelf willen, zowel op het werk als thuis. De werkgroep stippelt hierbij een werkbare route uit om dat doel te bereiken.
 

Ambassadeurs

Om echt tot een doordrongen veiligheidscultuur te komen, is er een lange weg af te leggen. Ambassadeurs zijn hierbij zeer belangrijk. Daarom zijn we, naast de beperktere werkgroep, ook gestart met een groep van veiligheidsambassadeurs. Veiligheidsambassadeurs dragen te allen tijde het belang van veiligheid uit. De ambassadeurs krijgen ook enkele keren per jaar een opleidingssessie rond veiligheid, en de rol die zij hierbij spelen. Op dit ogenblik bestaat deze groep vooral uit leidinggevenden en preventieadviseurs. Echter, het is de bedoeling dat iedereen op den duur een overtuigd ambassadeur wordt; een voorbeeld van veilig gedrag. Als we zover zijn, dan is veilig gedrag iets generatiefs geworden, m.a.w. het behoort tot onze dagelijkse routine.
 

Veiligheidsmascotte

We riepen ook een veiligheidsmascotte in het leven. In de toekomst zullen we nog vaker rond veiligheid en het nut ervan communiceren, en daarbij worden we geholpen door onze mascotte. Die zal pogen te verduidelijken hoe we veiligheid zien en nog meer voorop kunnen plaatsen.
 

Pilootsites

Om een duurzame veiligheidscultuur te ontwikkelen, zijn we van start gegaan met 2 pilootsites, namelijk Péruwelz en Kortemark. Bij beide sites gebeurde er eerst een ‘terrein-exploratie’, waarna een nulmeting werd gedaan om te weten op welk veiligheidsniveau de sites zich bevonden. Uit de bevraging die daarvoor werd georganiseerd, bleek dat er bij beide sites reeds werk wordt gemaakt van veiligheid, maar dat de betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels nog vooral bij de leidinggevenden ligt. Reeds een mooi resultaat, maar er is nog werk aan de winkel. 

Welke stappen volgen er nog?

Vanaf 2021 worden er op beide pilootsites mindsetsessies georganiseerd, zodat iedereen het belang van veiligheid zou inzien. Daarna worden er sessies georganiseerd i.v.m. ‘kennis-ontwikkeling’.

De volgende stappen op de pilootsites zijn simulatieoefeningen. In een risicoloze omgeving zal wat in de eerdere sessies werd aangeleerd, praktisch worden ingeoefend. Het zal concreet gaan om herkenbare veiligheidssituaties waar de deelnemers op reageren, bijvoorbeeld het aanspreken van collega’s in een onveilige situatie, het herkennen van houdingen van collega’s, aandacht voor een of meerdere cruciale veiligheidsgedragingen… Dit wordt een fase waarin we leren door het te doen en door anderen te observeren. Daarna wordt alles ingeoefend in de werkomgeving. Tegen eind 2023 willen we met de 2 pilootsites een “vooruitstrevende” (generatieve) veiligheidscultuur bereikt hebben waarin iedereen het veiligheidseigenaarschap waardig draagt. 

In 2021 wordt ook een expertengroep opgestart, met als doel om interne expertise uit te bouwen. Deze experten zullen worden opgeleid en begeleid tot gecertificeerde Safety Behaviour Experts. Daarbij zullen ze de noodzakelijke kennis en inzichten verwerven om verder te bouwen aan de veiligheidscultuur binnen Wienerberger België, en zullen ze ook nieuwe en huidige medewerkers kunnen trainen en coachen.

Uiteraard zullen ook onze andere sites intussen niet blijven stilstaan: de geleerde inzichten en ‘Best Practices’ zullen binnen heel de groep worden gedeeld. Na de trajecten van de pilootsites zal het team van Safety Behaviour Experten de veiligheidscultuurtrajecten op de andere sites in goede banen leiden. Er komen toolboxen en workshops, cross-observaties door plantmanagers en leidinggevenden, diverse veiligheidscommunicaties, een Q&A bibliotheek…

 

We zijn ervan overtuigd dat de samenhang tussen technische veiligheid, veiligheidssystemen en ons collectief en individueel menselijk gedrag, ons in een stroomversnelling brengt naar ons doel.

SAMEN komen we er ! 

Ontdek onze andere duurzame realisaties van 2020

Alle realisaties

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.