Wienerberger zet maximaal in op de recuperatie van regenwater

Wienerberger heeft van circulariteit een belangrijke pijler gemaakt binnen haar duurzaamheidsstrategie. Duurzaam omgaan met water door maximaal in te zetten op de opvang, infiltratie en het hergebruik van hemelwater, past perfect binnen dit streven naar circulariteit. 

Binnen de context van duurzaam waterbeheer is het belangrijk om aan te geven dat Wienerberger België voor alle productievestigingen sinds het begin van deze eeuw een ‘nullozerstatuut’ heeft. Dit houdt in dat alle bedrijfsafvalwater ter plaatse wordt opgevangen, eventueel wordt behandeld en wordt hergebruikt binnen de productie, waardoor er geen lozing is.

Daarnaast tracht Wienerberger de resterende waterbehoefte maximaal te voorzien vanuit de recuperatie van hemelwater, als meest duurzame waterbron.

Zo werd op de productiesite te Lanaken in 2019 een bufferbekken aangelegd om het regenwater afkomstig van de daken van de eigen productiegebouwen op te slaan, met als doel het hergebruik van dit water. Op die manier wordt de afname van kanaalwater uit het nabijgelegen Albertkanaal substantieel verminderd. In 2020 werd zo meer dan 3.000.000 liter regenwater opgevangen en gebruikt binnen de productie. Dit komt overeen met ongeveer 40% van het jaarlijks waterverbruik

Op de productievestiging Beerse Absheide werd met de realisatie van een groot bekken ingespeeld op het voorzien van de nodige buffer- en regenwatervoorraad voor productiedoeleinden, ook hier ter vervanging van kanaalwater. Dit systeem is sinds begin 2021 operationeel, en heeft als bijkomend doel minder afhankelijk te zijn van andere (externe) watervoorraden.

Binnen de snelbouwfabriek van Beerse Steenbakkersdam wordt sinds 2017 hemelwater ingezet ten behoeve van productie. In 2020 bestond zo ongeveer 2/3 van het totale waterverbruik uit recuperatie van regenwater.

De productievestiging in Maaseik zet reeds sinds enkele jaren maximaal regenwater in door het op te slaan in een aantal ondergrondse bufferbekkens. In 2020 werd meer dan 70% van de waterbehoefte op de site gedekt door regenwater. Ook binnen de gevelsteenfabriek in Malle wordt verder ingezet op regenwaterrecuperatie.

De komende jaren zullen bijkomende projecten op verschillende sites worden gerealiseerd om maximaal te kunnen inzetten op de recuperatie van regenwater ten voordele van kanaal- en/of leidingwater. 

 

Ontdek onze andere duurzame realisaties van 2020

Alle realisaties

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.