SONY DSC

Biodiversiteitsactieplan site Aalbeke

In 2023 willen we voor elk van onze sites wereldwijd een biodiversiteitsactieplan hebben. In 2021 maakte milieuconsulent Jan Feryn ook voor onze fabriekssite te Aalbeke een actieplan op. Intussen zijn de eerste acties al genomen.

SONY DSC
Eikelmuis

Eikelmuis

Als doelsoort voor het project kozen we voor de Eikelmuis (figuur). Deze soort behoort tot de “Slaapmuizen”, een groep zoogdieren die allen een winterslaap houden. Het gaat niet zo goed met de Eikelmuis in West-Europa. Dit omdat er steeds meer oude gebouwtjes verdwijnen, landbouw steeds intensiever wordt ten koste van het kleinschalige cultuurlandschap, en er steeds meer oude hoogstamboomgaarden en wilde hoekjes verdwijnen. De soort staat dan ook sinds 2006 op de Europese Rode Lijst opgenomen als ‘Ernstig bedreigd’. Heel wat andere soorten hebben evengoed nood aan dit schaarser wordend habitat, en ook zij kunnen mee profiteren van de natuurinrichting van ons bedrijventerrein.

Op 400 m van de fabriekssite ligt het gebied ‘Potyzer’, dat een aantal jaren terug met succes werd heringericht in functie van de Eikelmuis (en ook de Kamsalamander). Het wel en wee van de soort wordt opgevolgd door de ‘Eikelmuizenwerkgroep’, een groep enthousiaste vrijwilligers, onder meer verbonden met Natuurpunt en het ‘Stadslandschap’ van de Provincie West-Vlaanderen. Zij hielpen ons dan ook met plezier meedenken over de inrichting, en plaatsen in de loop van 2022 een vijftal Eikelmuizenkasten om de soort te kunnen monitoren.

De reeds aanwezige natuur op de site is nu al vrij geschikt voor de Eikelmuis. Er zijn houtkanten, braamstruwelen en verwilderde hoekjes, maar het voedselaanbod is wat beperkt. Met dat gegeven in het achterhoofd kwam een inrichtingsplan tot stand voor de ganse site.

Streekeigen haag

Aan de westkant grenst de site aan de spoorweg. Langs deze zijde bood het terrein niet altijd de meest fraaie indruk en het was een plaats waar snel restpalletjes werden weggezet. We ruimden dit alles op en plantten er een haag met streekeigen groen. Een mengeling van Sleedoorn, Meidoorn, Spork, Kardinaalsmuts, Spaanse aak, Haagbeuk en Gelderse Roos werd aangeplant. Deze soorten geven niet alleen veel bloemen (voor bijen/zweefvliegen/vlinders), maar ook de vruchten zijn interessant voor onder meer de Eikelmuis.

 

Graslanden

Naast de fabrieksgebouwen liggen een aantal grote grasvelden, die tot voor kort door een landbouwer bewerkt werden als hooiland. Ze behoren tot de industriezone maar er zijn geen concrete plannen om ze op korte termijn te ontwikkelen. Hier kan perfect aan natuurontwikkeling gedaan worden onder het statuut ‘tijdelijke natuur’. Daardoor geef je de natuur alle kansen op nog te ontwikkelen terreinen en kan je aan actief natuurbeheer doen, zonder nadien een compensatie te moeten doen voor natuurwaarden die net zijn ontstaan door je inspanningen.

Door de bemesting stop te zetten en het maaibeheer aan te passen, zetten we de graslanden om naar kruiden- en bloemrijke graslanden. We passen een sinusbeheer toe, waarbij we bepaalde zones 2 keer per jaar maaien, andere slechts 1 keer of andere zones helemaal niet. In deze laatste zones kan er zich een ruigte ontwikkelen. Op die manier krijgen we een variatie aan biotopen en dus veel meer kansen voor nieuwe soorten om zich te vestigen.

 

Bermen

De bermen op het terrein herbergen vandaag al heel wat interessante soorten zoals het Gewoon duizendguldenkruid en de Boslathyrus. Door het beheer ook hier wat aan te passen en slechts twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, voorkomen we dat de bodem rijker wordt, de bermen verder vergrassen en/of verbossen. 

Boslathyrus
Boslathyrus
Duizendguldenkruid
Duizendguldenkruid

Wastine

Aan de oostzijde van het terrein ligt een ijle houtkant en een tot nu toe intensief gemaaid grasland. Hier planten we pleksgewijs bessen- en vruchtdragende struiken en boompjes aan zoals Spork, Lijsterbes, Gelderse Roos en Wilde Appel. De ruimte ertussen mag verruigen, waarbij elk jaar slechts een klein deel van de oppervlakte gemaaid wordt. Op die manier krijgen we een zogeheten wastine, een vrij open landschap met hier en daar groepjes struikgewas. Door de variatie in het landschap en de beplanting kan ook een variatie aan diersoorten zich hier vestigen. Ook voor vlinders is dit bij uitstek een zone waar ze graag vertoeven.

 

Boomgaard

Aan de oostzijde van het terrein, aan de straatkant, voorzien we een heuse boomgaard van oude fruitrassen. Die zorgen niet alleen voor een feestmaal voor de Eikelmuis, maar ook onze werknemers kunnen hier even verpozen of er in de herfst letterlijk de vruchten van plukken. Voor de soortenkeuze werken we samen met VELT vzw, meer bepaald de Fruitgroep Wevelgem Menen. Een aantal jaren terug herontdekten zij de bijzondere Mahieu-peer toen een oude 100-jarige perenboom dreigde geveld te worden. Ze lieten de boom verplanten en vermeerderden de boom via enten. Sindsdien zijn er op verschillende plaatsen terug Mahieu-perenbomen geplant en we voorzien ze ook in de boomgaard op onze fabriekssite. En laat het nu net met deze peren zijn dat traditioneel de Sint-Corneliustaarten gebakken werden tijdens de Sint-Corneliusfeesten te Aalbeke. Wie weet bakken we er binnen een aantal jaren zelf één met de peren van onze boomgaard?  

Ontdek onze andere duurzame realisaties van 2021

Alle realisaties

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.