Wienerberger recupereert maximaal reststromen

Om een antwoord te bieden aan de toenemende druk op schaarser wordende grondstoffen, het milieu en het klimaat, streeft Wienerberger naar het maximaal hergebruik van minerale reststromen, in eerste instantie uit eigen productie. 

Vanuit de verschillende productievestigingen komt er steeds een beperkt aandeel afgekeurde producten vrij die omwille van esthetische of technische redenen niet in aanmerking komen om op de markt te brengen. Het gaat hier voornamelijk over reststromen uit respectievelijk het droog- en bakproces tijdens de productie van bakstenen en dakpannen. Na het vermalen en zeven van het bakafval op een gewenste korrelgrootte is deze stroom echter opnieuw verwerkbaar binnen productie, terwijl het droogafval gemengd kan worden met andere grondstoffen.

In het verleden kregen deze reststromen vaak een externe toepassing. Zo werd het droogafval bijvoorbeeld gebruikt om binnen de ontgonnen kleigroeves de verdere nabestemming te realiseren door deze gronden aan te voeren als opvulmateriaal. Een deel van het bakafval werd gebruikt voor de realisatie van werfpistes in eigen kleigroeves of als fundering bij de aanleg van nieuwe wegen. In beide gevallen ging het hier om ‘downcycling’, waarbij deze stromen ingezet werden in meer ‘laagwaardige’ toepassingen, terwijl we bij het herinzetten in de eigen productie een evenwaardige toepassing hebben, ter vervanging van hoogwaardige grondstoffen.

Daarnaast probeert Wienerberger ook steeds om maximaal reststromen uit andere industrieën in te zetten in hun productiemengeling. Deze zogenaamde secundaire grondstoffen krijgen op die manier een nuttige toepassing en verminderen de ontginning van bepaalde primaire grondstoffen.

Deze circulaire aanpak van zowel interne als externe reststromen heeft niet enkel positieve ecologische gevolgen, maar zorgt ook voor een kostenbesparing binnen de bedrijfsvoering. Zo zorgt elke ton aan gerecupereerd materiaal voor een vermeden ton extern aangevoerd materiaal, met als gevolg een daling van het vrachtverkeer met een gunstige milieu-impact op zowel lokaal (minder uitstoot fijn stof en verminderde mobiliteits- en geluidshinder) als globaal niveau (daling CO2-emissies), hetgeen perfect aansluit binnen de duurzaamheidsvisie en -strategie van Wienerberger.

Sinds enkele jaren worden deze reststromen op de meeste productiesites van Wienerberger actief opgewerkt. In 2021 werd ook op onze vestigingen in Lanaken, Malle en Beerse Steenbakkersdam voor het eerst gemalen bakafval hergebruikt en werd het bakafval afkomstig van onze dakpannenfabrieken Aalbeke en Moeskroen ingezet binnen de productiemengeling van de snelbouwvestiging in Zonnebeke. Op enkele productiesites zal in de nabije toekomst een gelijkaardige manier van valorisatie worden toegepast. Door het circulair handelen en het sluiten van de kringloop, draagt Wienerberger bij tot een meer duurzame manier van produceren.

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer sinds 2018 van het hergebruik van bakafval afkomstig van eigen productievestigingen.

Uiteraard is de doelstelling van Wienerberger om in eerste instantie het droog- en bakafval tot een minimum te beperken, waardoor de volumes van deze vrijkomende stromen op termijn verder zullen dalen. Daarom wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden van de recuperatie van keramisch materiaal van externe oorsprong. Op dit moment lopen een aantal proefprojecten om de haalbaarheid van de inzet van keramisch afval uit sloop- en renovatiewerven na te gaan, waarbij een aantal logistieke uitdagingen en kwaliteitseisen dienen te worden overwonnen. 

Hieronder enkele foto’s van de uitgevoerde breekcampagnes op onze sites in Zonnebeke en Beerse: 

Ontdek onze andere duurzame realisaties van 2021

Alle realisaties

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.