Magistrada brick thinbed processing

Wat is doorstrijken bij het metselen van een gevel?

Doorstrijken wordt ook wel 'meegaand voegen' genoemd. Bij deze techniek gebeurt het metselen én het voegen tegelijk. Dit is een andere aanpak dan de klassieke manier, waarbij eerst de muur gemetseld wordt, om daarna de voegen uit te schrapen en op te vullen met voegmortel.

Reference photo new construction apartment in Borgerhout
Nieuwbouw appartementsgebouw in Borgerhout

De stenen worden 'vol en zat' vermetseld, wat betekent dat alle ruimte tussen de gevelstenen volledig met mortel is opgevuld. Eenmaal de metsel specie voldoende is aangetrokken, werkt de metselaar deze onmiddellijk af tot het gewenste voegtype. Hiervoor kan hij een klassieke voegspijker gebruiken, of een speciaal apparaatje: de voegroller of 'pointmaster'.

Doorstrijken kan niet met een klassieke mortel. Er dient gebruik gemaakt te worden van een (gepigmenteerde) “doorstrijkmortel”.

Deze nieuwe manier van metselen is ideaal voor verdiept voegwerk met gladde voeg en schenkt de gevel een massieve indruk. Doorstrijken is ook aangewezen bij het verwerken van smallere gevelstenen (Eco-brick).

Met doorstrijken wordt een zeer duurzame voeg bekomen. Doorstrijken wordt ook vaak toegepast bij hoogbouw met gevelbaksteen vanuit het economisch motief dat er bespaard kan worden op (hef)steigerkosten. Een nadeel is dat de kleur van de mortel in belangrijke mate bepaald wordt door de weersomstandigheden tijdens de voegwerkzaamheden. Bij het doorstrijken gebeurt opvoegen quasi onmiddellijk, waardoor het voegen van de gevelvlakken doorgaans over meerdere dagen gespreid is.  Hoe meer wissels in weersomstandigheden tijdens de uitvoering, hoe groter de kans op kleurverschillen.

Map of dealers

Vind verdelers in uw buurt