Renovatiepremies en andere financiële stimuli voor wie renoveert in 2021

Energetisch renoveren of ook wel BENOveren is goed voor uw portemonnee. U bespaart meteen op uw energiefactuur. En voor een energiebesparende ingreep krijgt u een financieel ruggensteuntje van de Vlaamse overheid, waardoor u de investering nog sneller hebt terugverdiend. U wint dus twee keer. 

In 2021 geeft de Vlaamse overheid nog meer ­én hogere premies dan in 2020 voor wie energetisch renoveert. Zo komt er, bovenop de al bestaande premies die via netbeheerder Fluvius worden uitgereikt, een verhoogde premie voor oa. buitenmuurisolatie aan de buitenzijde, en bij asbestverwijdering tijdens isolatiewerken aan het dak en de buitenmuur krijgt u nog een extra premie. Daarnaast zijn er nog 2 nieuwe forse voordelen voor eigenaars die binnen de 5 jaar grondig energetisch renoveren: de epc-labelpremie van 2.500 tot 5.000 euro voor het verbeteren van de energetische waarde van uw woning of appartement en het renteloos renovatiekrediet of energielening+ tot 60.000 euro. 

Wij zetten er enkele voor u eventjes op een rij:

Premie voor muurisolatie langs de buitenkant

Voor eindfacturen vanaf 2021 verdubbelt de basispremie voor muurisolatie aan de buitenzijde van 15 naar 30 euro per m².  Op voorwaarde dat de R-waarde van de isolatie minstens 3,0 m²K/W bedraagt en de werken zijn uitgevoerd door een aannemer.

Onze oplossing om uw buitenmuur te isoleren:

 

Ook nieuw vanaf 2021 is een maatregel om Vlaanderen versneld asbestvrij te maken. Bij het isoleren van het dak of van de buitenmuur aan de buitenzijde krijgt u bovenop de isolatiepremie een forfaitaire premie van 8 euro per vierkante meter wanneer gelijktijdig asbestleien, een asbesthoudend onderdak of asbesthoudende gevelbekleding worden verwijderd. Het asbest moet worden verwijderd door een aannemer, en worden afgevoerd volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex Welzijn op het werk.

Ons altenatief voor een dak met leien:

 
Nieuwe epc-labelpremie

De nieuwe epc-labelpremie geldt vanaf 2021 voor alle eigenaars, dus zowel voor mensen die al een woning met een slechte energieprestatie hebben als voor mensen die een huis kopen, krijgen of erven.

Wanneer ze binnen een periode van 5 jaar via het epc (energieprestatiecertificaat), dat voor en na de werken moet zijn opgemaakt door een energiedeskundige type A, kunnen aantonen dat ze hun woning of appartement veel energiezuiniger hebben gemaakt, komen ze in aanmerking voor een premie van 2.500 tot 5.000 euro, afhankelijk van het nieuwe energielabel dat na vijf jaar kan worden voorgelegd.

Voor de renovatie van een woning met een label E of F tot een label A, B en C bedraagt de epc-premie respectievelijk 5.000, 3.750 en 2.500 euro. Wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan respectievelijk 3.750 en 2.500 euro krijgen. Deze bedragen kunnen in schijven worden betaald. Eigenaars die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een premie voor label C, kunnen binnen dezelfde periode van 5 jaar een bijkomende premie krijgen voor het behalen van label B, en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.

De epc-labelpremie is niet combineerbaar met de totaalrenovatiebonus die vanaf 2021 enkel nog zal gelden voor wie reeds in een BENOpass-traject zit bij Fluvius. De totaalrenovatiebonus zal zo langzaam uitdoven en vervangen worden door de epc-labelpremie.

 


Renteloos renovatiekrediet en Energielening+

Wie vanaf begin volgend jaar een huis of appartement met een slechte energieprestatie koopt, krijgt of erft, en de energieprestatie daarvan aanzienlijk wil verbeteren, kan van de Vlaamse Regering tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor 1 januari 2021 bestond er al een renteloze lening, maar u kon die alleen krijgen als u onder een bepaalde inkomensgrens zat, en voor een bedrag van maximaal 15.000 euro. Dit bedrag wordt vanaf volgend jaar opgetrokken naar 60.000 euro, ongeacht het inkomen van de aanvrager, en met een maximale looptijd van 20 jaar.

Aan het renteloze renovatiekrediet zijn wel bepaalde vereisten gekoppeld. Zo moet onder meer de grondige renovatie worden uitgevoerd binnen de 5 jaar na de transactie, en moet de hoofdbestemming van het gebouw ‘wonen’ zijn. Ook moet de woning bij aankoop een energielabel E of F hebben, en D, E of F in geval van een appartement, en dient de woning binnen een periode van 5 jaar naar label A, B of C te worden gebracht, of naar A of B in geval van een appartement.

De hoogte van de renteloze lening hangt af van hoe energiezuinig de woning of het appartement wordt. Wie binnen de vijf jaar een huis zo grondig renoveert dat het een energielabel A krijgt, kan tot 60.000 euro lenen. Voor label B is dat 45.000 euro, en 30.000 euro voor label C. Bij een appartement is een label A goed voor een lening tot 45.000 euro. Een label B voor een appartement is goed voor een lening tot 30.000 euro. Indien binnen de 5 jaar het vooropgestelde label niet behaald wordt, dan zal de al ontvangen rentesubsidie volledig moeten terugbetaald worden, samen met een boete.

 

Een overzicht van alle BENOvatiepremies 2021 vindt u hier.

 

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.