Kleiklinkers plaatsen van chappe
Kleiklinkers plaatsen

Hoe zelf kleiklinkers leggen?

Van plan om zelf een terras, een oprit of een wandelpad in uw tuin aan te leggen? Dat is perfect mogelijk! Met dit 5-stappenplan leert u zelf kleiklinkers plaatsen.

Ondergrond klaarmaken

Stap 1

De ondergrond, of het baanbed, wordt doorgaans bekomen door grond af te graven. Belangrijk is dat de ondergrond stevig genoeg is om de fundering, de kleiklinkers en de belasting die er bovenop komt te dragen, bijvoorbeeld een auto op een oprit. De ondergrond moet ook voldoende waterdoorlatend zijn. Daardoor is het nodig om dieper uit te graven dan de dikte van de kleiklinkers.

U kunt draad en piketten gebruiken om er zeker van te zijn dat de ondergrond overal diep genoeg is. Houd hierbij ook rekening met de nodige helling bij de eindafwerking om het regenwater voldoende af te voeren (2 m per 100 m).

Zorg ervoor dat de oppervlakte volledig vrij is van vuil, afval en water nadat u de nodige grond afgegraven heeft.

Afboording voorzien

Stap 2

Een goed geplaatste kantopsluiting, of afboording, is zeer belangrijk, want deze houdt de kleiklinkers op hun plaats.

 • Meestal hebt u hiervoor gewoon geprefabriceerde, lijnvormige betonelementen nodig. Plaats deze op de ondergrond nog voor u de fundering legt. Onder de afboording brengt u ook nog 5 tot 10 cm zand aan. Zet ten slotte de kantopsluiting stevig vast met zandcement.
 • Extra tip: om te vermijden dat u veel kleiklinkers moet verzagen, kunt u best voordien een rij kleiklinkers uitleggen. Op die manier weet u hoe ver de afboordingen uit elkaar moeten liggen zonder kleiklinkers te moeten verzagen. Gebruik hiervoor kleiklinkers vanop 4 verschillende palletten om eventuele nuances qua formaat te vermijden.
 • De kleiklinkers moeten uiteindelijk ongeveer 0,5 cm hoger liggen dan de kantopsluiting, zodat er geen water kan blijven staan (niet nodig als u een goot plaatst).
 • Naast de kantopsluiting voorziet u best ook 1 of 2 strekkenrijen (2 rijen van kleiklinkers op hun kant geplaatst). Zeker bij diagonale verbanden, zodat de gezaagde kleiklinkers niet tegen de kantopsluiting liggen.

Belangrijk: laat het zandcement (rond de kantopsluiting) eerst volledig uitharden voor u een fundering legt.

Fundering aanleggen

Stap 3

Tussen de ondergrond en de fundering moet eerst een geotextiel komen. Dit is een doek in kunstof dat water toelaat om in de ondergrond te dringen, maar verhindert dat er vuil aan de fundering komt.

De dikte en het materiaal van de fundering hangt af van 2 factoren:

 • Draagkracht van de ondergrond (bijvoorbeeld klei of zand)
 • Te verwachten belasting (tuinmeubelen op een terras of een wagen op een oprit)

Bij particuliere toepassingen zoals terras, wandelpad, oprit ... volstaat doorgaans een fundering van 20 à 25 cm verdicht steenslag of 15 à 20 cm zandcement. Let er wel op dat de fundering aangetrild is en voldoende waterdoorlatend blijft, zodat u in de winter geen vorstschade hebt.

Belangrijk: er is een helling nodig van 1,5% bij de eindafwerking om water af te voeren. Dit moet u reeds doen bij het aanleggen van de fundering.

Het plaatsen van de kleiklinkers

Stap 4

Eerst laat u de fundering uitharden en brengt u een legbed (straatlaag) aan van ongeveer 4 cm. Daarop komen dan de kleiklinkers. Gebruik als materiaal grofkorrelig, hoekig zand of split, bijvoorbeeld breekzand 0/4. Te fijn materiaal kan in de fundering dringen en zo voor verzakkingen zorgen. Gebruik stellatten en een rei om het legbed effen te maken.

U zou ook zandcement kunnen gebruiken, maar dan liggen de kleiklinkers op een harde ondergrond. Daardoor verhoogt het risico op breken.

 • Meng kleiklinkers vanop 4 verschillende palletten om een ideale kleurnuance te bekomen en maattoleranties te spreiden.
 • Controleer de rechtlijnigheid en haaksheid van de eerste rijen met koord en winkelhaak.
 • Controleer de rechtlijnigheid elke 5 rijen.
 • Begin altijd aan de zijkant zodat u het legverband kan blijven aanhouden.
 • Er mag niet meer op het legbed gelopen worden. Werk dus altijd verder terwijl je op pas gelegde klinkers staat.
 • Als u voor een legverband kiest waarbij aan de randen passtukken nodig zijn (verzaagde kleiklinkers), dan slaat u die plekken over in het begin en vult u die op helemaal op het einde van uw project. Gebruik geen passtukken die kleiner zijn dan 1/3de van de kleiklinker.
 • Gebruik best de ‘click-click-drop’-methode: u tikt de kleiklinker eerst tegen de 2 omliggende kleiklinkers, en tikt deze daarna in het legbed.
 • Schuif niet met kleiklinkers, want dan kan er materiaal van het legbed tussen de klinkers komen en hebt u onregelmatige voegen.
 • Plaats de kleiklinkers zo dat het inzanden van de voegen nog mogelijk is en er zo weinig mogelijk risico is op randbreuk bij het aftrillen van de kleiklinkers.

Nadat alle kleiklinkers geplaatst zijn, mag u voor de eerste keer de voegen invoegen met droog voegmateriaal. Gebruik hiervoor hoekig breekzand of split, korrelverdeling 0/1 of 0/2, met een beperkte hoeveelheid fijn materiaal.

Daarna verwijdert u het overtollige zand en kunt u de oppervlakte aftrillen met een trilplaat, voorzien van een rubberzool. Begin van de zijkant en laat het altijd overlappen met een halve trilplaat.

Door het aftrillen kan het voegmateriaal tot beneden in de voegen zakken. Het voegmateriaal spant zich ondertussen ook op. Tegelijk wordt ook de straatlaag (direct onder de kleiklinkers) verdicht. Belangrijk is om hier rekening te houden met een zetting van ongeveer 1 cm.

Het aftrillen moet u 2 à 3 keer herhalen voor een optimaal resultaat. Bij de laatste behandeling kunt u eventueel het voegmateriaal inspoelen met een lichte waterstraal.

Ingebruikname van uw terras, oprit of wandelpad

Stap 5

Als u materialen met cement gebruikt hebt, bijvoorbeeld bij de fundering of de straatlaag, moet u voldoende wachten tot het cement hard is. Na het aanleggen van een oprit, wacht u best een week vooraleer u er een auto op zet.

Volg deze 5 stappen, en u kunt probleemloos uw eigen oprit, wandelpad of terras aanleggen. Ga langs bij onze verdelers om uw kleiklinkers te bestellen of kom naar een Wienerberger showroom om uw keuze te maken. Nu kunt u aan de slag!

 

Vind verdelers in uw buurt

Map of dealers