Reference photo renovation and new construction office in Moeskroen

Duurzaam en circulair bouwen

Duurzame constructies en hergebruik van materialen.

Duurzaam, circulair ontwerpen en bouwen betekent vooraf goed nadenken over het (toekomstige) gebruik. 

Flexibel circulair ontwerp

Alles begint dus bij een flexibel circulair ontwerp. Architecten zorgen ervoor dat gebouwen aanpasbaar worden ontworpen, en dat kamers aanpasbaar en polyvalent worden ingedeeld. Ook gelaagdheid van gebouwen is een belangrijke factor in een flexibel circulair ontwerp. Door middel van gelaagdheid kan elke laag namelijk afzonderlijk aangepast of vernieuwd worden, naar levensduur of behoefte, en lijden de andere lagen hier niet onder. Behoud en hergebruik van materialen wordt op deze manier in de hand gewerkt.

Ook hanteerbaarheid en compatibiliteit van de materialen is een belangrijke factor. Hoe meer producten in verschillende situaties inzetbaar zijn en hoe eenvoudiger ze te hanteren zijn, hoe groter de kans dat ze kunnen dienen als hergebruikproduct.

Wienerberger Sustainable & circular building

Ladder van Lansink

De ladder van Lansink is de basis van circulair bouwen. Deze principes proberen we zoveel mogelijk mee te nemen in ons beleid. Eerst en vooral focussen we dus op een duurzaam product met een lange levensduur, en het kunnen behouden van deze producten in gebouwen. Daarna denken we aan hergebruik en aan recyclage. 

  • Preventie: het voorkomen van afval. Preventie tegen verouderen, beschadigingen, verlies van technische capaciteit... Bij circulair bouwen worden duurzame materialen met een lange levensduur gebruikt. 

  • Hergebruik: materialen hergebruiken. Als de levensduur van het gebouw dan toch afloopt, is hergebruik van de materialen de volgende stap. Demontabele systemen en waardebehoud van de materialen zijn hierbij zeer belangrijk. 

         - ClickBrick: een uniek, circulair bouwsysteem voor het droogstapelen van bakstenen, om snel en makkelijk remontabele gevels te bouwen.  

       - Pannen als gevelbekleding: pannen kunnen, naast op het dak, ook als gevelbekleding worden gebruikt. Dan worden ze met schroeven en panhaken bevestigd op een houtstructuur. Op die manier zijn de pannen remontabel en dus herbruikbaar. 

       - Gevelstenen metsen met kalkmortels: kalk- en bastaardmortels zorgen voor een makkelijkere demontage van de stenen dan cementmortels. In een begeleidingscentrum voor personen met een sensoriële beperking in Oostkamp bijvoorbeeld, koos architect Gino Debruyne voor een bastaardmortel (kalkmortel) om het gebouw aanpasbaar te maken aan een mogelijke toekomstige functiewijziging.

       - Kleiklinkers in een zandbed: wanneer kleiklinkers in een zandbed in plaats van in stabilisé worden gelegd, dan kunnen ze makkelijk gedemonteerd en hergebruikt worden. 

  • Recyclage: afvalstoffen bewerken en verwerken tot nieuwe producten. Indien hergebruik niet meer mogelijk is, dan denken we aan recyclage. In onze productie bijvoorbeeld, wordt al het bakafval vermalen en heringezet. Het vermalen van sloopafval, meer bepaald keramisch puin, zit momenteel volop in onderzoek. Al onze Porotherm binnenmuurstenen zijn ook gecertifieerd met het C2C (Cradle to cradle) Silver label.

ladder

Green Deal Circulair Bouwen

Op 22 februari 2019 lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw op initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de 'Green Deal Circulair Bouwen'. Via dit gezamenlijk engagement zullen onder andere bouwmateriaalproducenten, bouwbedrijven en overheden samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. Ook Wienerberger werkt hier graag aan mee. 

Bij een eerste project in Kortrijk (MAKER / TETRA architecten) worden 100 jaar oude dakpannen en gevelstenen hergebruikt, in combinatie met ook nieuwe gevelstenen, en het gebruik van bastaardmortel als metseltechniek. 

Een duurzame constructie heeft een lange levensduur en een lage initiële milieu-impact. Dat de keramische producten van Wienerberger aan deze twee basisvereisten voldoen, werd aangetoond in twee onafhankelijke studies.

Met de start van de bouw in 2014 van ‘De Duurzame Wijk’ in Waregem lanceerde Wienerberger een opvallend pioniersproject: een wijk die volledig vanuit een duurzame invalshoek werd aangepakt. Dit zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak. Gesteund op een toekomstgerichte visie met respect voor de Belgische bouwtraditie. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.