Wienerberger is partner in Leuven 2030

Wienerberger engageert zich ten volle in ‘Leuven 2030’, het initiatief waarmee de onafhankelijke vzw ‘Leuven Klimaatneutraal 2030’ een platform ter beschikking stelt waarop inwoners, middenveldorganisaties, bedrijven, overheden, scholen en kennisinstellingen de krachten bundelen.

Samen streven we naar een systematische transitie tot een klimaatneutrale stad Leuven, waarin de netto-uitstoot van menselijke broeikasgassen tot nul is herleid. Vooral in de ‘task force monitoring’, die de focus scherp stelt op de thema’s energie, gebouwen en mobiliteit, neemt Wienerberger mee de handschoen op.

 

Renovatie van bel-etage woning

Lees zeker ook de praktische uitwerking van het renovatieproject dat Wienerberger in Leuven opzette in het kader van Leuven 2030. Feiten en cijfers primeren in dat project.

Na een diepgaande studie over de toestand van de woning volgde een uitvoering conform de meest recente technische en wetenschappelijke inzichten en regels van goed vakmanschap. Een periode van monitoring rondt het initiatief af om de resultaten te evalueren en ‘good practices’ te formuleren. Via goede voorbeelden als dit willen we kandidaat-renoveerders in Leuven en elders warm maken voor de juiste aanpak.

 

Materiaal transporteren via waterwegen

Ook mobiliteit speelt een belangrijke rol in het klimaatpaspoort van de bouwsector, naast een duurzaam materiaalgebruik en energetisch performante gebouwen.

In Leuven is Wienerberger een van de partners in ‘SKY One’, een bouwproject waarbij de aanvoer van bouwmaterialen voor deze binnenstedelijke ontwikkeling via het water gebeurt. Wienerberger sloeg daarvoor de handen in elkaar met projectontwikkelaar Dyls, bouwmaterialenleverancier André Celis en De Vlaamse Waterweg.

Transport over water biedt een aantal onmiskenbare voordelen. De dagelijkse verkeersknoop wordt minder wurgend, want 1 binnenschip bevat dezelfde vracht als 22 camions. Dat heeft niet alleen een verzachtende impact op de files, maar komt ook de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en het wooncomfort in de onmiddellijke omgeving ten goede.

Een ander voordeel is de veel lagere CO2-uitstoot. Per ton vracht die over een afstand van één kilometer wordt getransporteerd, produceert een binnenschip een kwart minder CO2 dan een vrachtwagen. Omdat het transport verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de met fossiele brandstoffen opgewekte (‘grijze’) energie, nodig voor de productie en verwerking van bouwmaterialen, valt hier dus veel winst te rapen.

 

Vuurtorenproject

De voordelen van materiaaltransport via waterwegen spreken voor zich. Maar bouwmaterialen aanvoeren via het water is niet vanzelfsprekend voor een stadsontwikkelingsproject als SKY One. Ondanks de ligging vlakbij de Vaartkom is de werf niet zo gemakkelijk toegankelijk. De Vaartkom wordt gebruikt als jachthaven.

Een ander obstakel waarvoor we een oplossing moesten uitdokteren, was de nood aan voldoende stockeerruimte. Omdat een vrachtschip veel meer lading bevat dan een vrachtwagen, moet er veel meer plaats worden vrijgemaakt om die vracht te stapelen.

Voor al die uitdagingen vonden de partners aangepaste oplossingen.

De stad overweegt nu om voor bepaalde projecten het transport over water van bouwmaterialen als een voorwaarde in de omgevingsvergunning op te nemen en voert daarvoor verdere gesprekken met de stakeholders. Het initiatief mag dan ook met reden worden omschreven als een richtinggevend vuurtorenproject.

Andere duurzame realisaties van Wienerberger België (2018)

Lees meer

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.