Inrichting van groenbuffers op site Rumst-Terhagen

In de afgelopen jaren heeft Wienerberger Rumst haar bufferzones rondom het volledige bedrijventerrein ingericht in functie van een zo hoog mogelijke soortenrijkdom. Hierbij was het essentieel dat de groenzones een ecologische link zouden vormen tussen de Rupel en het achterliggende voormalige, huidige en toekomstige ontginningsgebied met nabestemming natuur. 

Voor de aanvang van het project vormde de industriezone tussen de twee groenpolen immers nog een barrière voor minder mobiele soorten die stapstenen nodig hebben om de overtocht te maken. Het doel van de inrichting was dus gericht op het verbeteren van de mobiliteit voor deze minder mobiele soorten,  zoals de kamsalamander en de rugstreeppad.

Met dat doel voor ogen werd er ingezet op het creëren van de juiste omstandigheden om deze soorten aan te trekken (plas-drassituaties, kamsalamanderpoelen, periodiek droogvallende grachten met natuurtechnische oevers). Verder werden de ecologische buffers met streekeigen groen beplant en wordt hier een aangepast ecologisch beheer op toegepast om de situatie te verduurzamen, waarbij eveneens exoten worden bestreden zoals de reuzenbalsemien en vlinderstruik. Langs het groenscherm aan de Rupel werd er in het voorbije jaar ook een houtwal aangelegd met het snoeihout en hakhout komende van het beheer. Hiermee creëren we een beschutte woon- en voortplantingsgelegenheid voor kleine zoogdieren zoals egels, wezels en muizen. Vogels, waaronder het winterkoninkje en de heggenmus vinden er ook een nest- en schuilgelegenheid. Door de aanwezigheid van insecten op en in het dode hout vinden ze er ook voedsel. Ook bepaalde amfibieën zoals de gewone pad overwinteren er graag. In deze zone werden ook sporen van vossen gevonden, waaruit we kunnen afleiden dat de buffer rondom het terrein zeker benut wordt.

Tot slot werd er ook nog aan grotere zoogdieren zoals de bever en de otter gedacht. Aan de westzijde van het terrein Terhagen, gelegen tegenover de fabriek, zijn er plannen voor een heuse ottercorridor. Deze geleiding zal gerealiseerd worden binnen het grotere project van de herinrichting van de Schransstraat, in samenwerking met de gemeente Rumst en verschillende andere partners.

Samenvattend kunnen we stellen dat er op korte termijn rondom het industrieterrein een heleboel aanpassingen zijn gebeurd, de ene iets opvallender dan de andere. Een eerste biodiversiteitsmeting, uitgevoerd door de natuurbeheerorganisatie Natuurwerk, toont alvast mooie resultaten. Het inrichten van groenzones in combinatie met een gepast ecologisch beheer levert al snel soorten op die quasi enkel voorkomen langs bermen en op wilde bloemenweiden (e.g. boerenwormkruid, Sint-Janskruid, wilde chicorei, heelblaadjes, leverkruid, wilde peen). Deze trekken op hun beurt een mooie diversiteit aan insecten aan, waaronder het boomblauwtje, dagpauwoog, aard- en steenhommels, grasbijen, verschillende variëteiten van lieveheersbeestjes, wantsen en nog zo veel meer! In een afgelegen poeltje stond er ondanks de droogte van afgelopen zomer nog voldoende water en werden er minstens 4 exemplaren van de meerkikker geteld en nog enkele bruine kikkers.

Op termijn kunnen de groenzones veel weg hebben van een groen-blauwe bosrand met, naast de kleine waterpartijen, zowel struwelen met grotere struiken, als wilde bloemen en grassen aan de zonnezijde. Het beheer zal op termijn voornamelijk bestaan uit het verjongen van de beplanting in de vorm van een gericht maai- en hakhoutbeheer.

Ontdek onze andere duurzame realisaties van 2020

Alle realisaties

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.