Photography of production of inner wall blocks

Duurzaam produceren

Het productieproces van keramische binnenmuurstenen, gevelstenen, kleidakpannen en kleiklinkers mag dan wel gebaseerd zijn op eeuwenoude ambachten en tradities, aanzienlijke investeringen samen met een permanente verfijning en bijsturing van de gebruikte technieken en procédés hebben geleid tot een drastische vermindering van de impact ervan op mens en milieu.

Voorbereiding: primaire grondstof klei beperken

In deze fase van het productieproces wordt de klei gekneed, worden de verschillende kleisoorten en secundaire grondstoffen gemengd en wordt water toegevoegd tot de juiste, stabiele consistentie is bereikt.

Om de ontginning van de primaire grondstof klei zo beperkt mogelijk te houden, zal in de nieuwe fabriek te Rumst gemalen keramisch bouwpuin toegevoegd worden. Ook wordt steeds meer papiervezel in het mengsel verwerkt. Dit zorgt voor een drastische vermindering van schadelijke luchtemissies tijdens het bakproces.

Wienerberger Sustainable production

Vormen: productie-afval vermijden

Hier wordt de klei gevormd tot dakpannen of tot bakstenen. Het mengsel wordt in strengen door een mondstuk geperst en op het juiste formaat gesneden of in vormen geworpen. Geavanceerde persen zijn voorzien van een controlesysteem en kunnen heel precies slecht gevormde stenen detecteren. Dit vermijdt productie-afval achteraf.

Behandelen: nullozing productieafvalwater

Alle residuen worden via het interne waterzuiveringssysteem opnieuw in het productieproces gebracht. Dit past helemaal in de Wienerberger nullozingspolitiek. Zo wordt het milieu minder belast en het waterverbruik gereduceerd.

Drogen: daling droogtijd en energieverbruik naast investering in groene energie

De op maat gesneden stenen en pannen worden een tijdlang in droogruimtes ondergebracht tot ze het juiste vochtgehalte hebben om ze te kunnen bakken.

Geavanceerde droogtechnieken zorgen voor een aanzienlijke daling van zowel droogtijd als van energieverbruik, wat op zijn beurt de CO2-emissie naar beneden haalt.

Daarnaast wil Wienerberger, door te investeren in windmolens en zonnepanelen, op korte termijn 20% van haar elektriciteitsverbruik halen uit groene, hernieuwbare energie. Afgekeurde producten worden ook steeds gerecycleerd in de grondstofmengeling.
 

Bakken: beperken van emissie

De keramische stenen of dakpannen worden nadien gestapeld in de ovens om ze op hoge temperatuur te bakken en eventueel te smoren. Tijdens het bakproces komen onvermijdelijk vervuilende stoffen en gassen vrij in het rookgaskanaal. Voor een duurzame productie komt het erop neer om zo weinig mogelijk van deze stoffen in de atmosfeer vrij te laten.

Sinds ’95 beperkt Wienerberger de emissie tot het absolute minimum. Door gebruik te maken van de Best Beschikbare Technieken en energiebesparende en innovatieve productieprocessen, zoals het toepassen van papiervezel en end-of-pipe oplossingen, scoren we op vele vlakken aanzienlijk beter dan de opgelegde duurzaamheidsnormen. Op het gebied van energie­prestatie behoren de productiesites van Rumst, Beerse en Aalbeke tot de wereldtop.
 

Controle: stalen

Tijdens het hele productieproces worden stalen genomen voor onderzoek. Op deze manier wordt het hoge kwaliteitsniveau van het volledige assortiment permanent in het oog gehouden.

Verpakken: 100% recycleerbare verpakkingen

Keramische stenen en dakpannen worden op pallets gestapeld en beschermd met een krimp- of rekfolie. De verpakkingen zijn makkelijk hanteerbaar op de werf en 100% recycleerbaar. Om te vermijden dat rondslingerende folie in het milieu terecht komt, werkt Wienerberger België mee aan initiatieven zoals het CSS – Clean Site System. Om verpakkingsplastiek niet tegen een hoge prijs met het restafval te laten meevoeren, stelt CCS grote opbergzakken voor kunststof verpakkingsmateriaal ter beschikking die gratis achtergelaten kunnen worden op de daartoe aangeduide inzamelpunten.
 

Transport: lokale productie en transport over water

Wienerberger speelt een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van de meest milieuvriendelijke transportmogelijkheden van grondstoffen en afgewerkte producten. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale grondstoffen en lokale afzetmarkten. Via investeringen en vernieuwingen op het vlak van watergebonden transport, worden de CO2-emissies verder gereduceerd.

Een praktijkvoorbeeld: De productiesite te Rumst

De nieuwe fabriek in Rumst is dé voorbeeldsite door toepassing van al deze nieuwste productietechnieken en meest vooruitstrevende milieubeschermende maatregelen. Onze onderneming sloot hier als eerste in de keramische bouwsector de industriële kringloop volgens het ‘Cradle to Cradle’ principe (van wieg naar wieg). De kern van ‘Cradle to Cradle’ is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig hergebruikt worden als grondstof in een ander product. Zonder kwaliteitsverlies. Afval wordt grondstof en de kringloop is compleet. Wienerberger ontwikkelde een innovatieve  recyclagetechniek om fijngemalen keramisch puin te hergebruiken.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.