Photography of production of inner wall blocks

Duurzaam produceren

Het productieproces van keramische binnenmuurstenen, gevelstenen, kleidakpannen en kleiklinkers mag dan wel gebaseerd zijn op eeuwenoude ambachten en tradities, aanzienlijke investeringen samen met een permanente verfijning en bijsturing van de gebruikte technieken en procédés hebben geleid tot een drastische vermindering van de impact ervan op mens en milieu.

Voorbereiding: primaire grondstof klei (en andere toeslagstoffen) beperken

In deze fase van het productieproces wordt de klei gekneed, worden de verschillende kleisoorten en secundaire grondstoffen gemengd en wordt water toegevoegd tot de juiste, stabiele consistentie is bereikt. Ook wordt steeds meer papiervezel in het mengsel verwerkt. Dit zorgt voor een drastische vermindering van schadelijke luchtemissies tijdens het bakproces. 

Wienerberger Sustainable production

Ter vervanging van rode schist in zowel snelbouw en gevelstenen wordt bakafval van zowel gevelstenen, dakpannen en snelbouwstenen vermalen en hergebruikt. Er worden momenteel ook testen gedaan om ook keramisch puin van sloopwerven te gebruiken ter vervanging van rode schist. Een andere manier om de primaire grondstof klei te beperken, is dematerialisatie. Dit passen we toe in onder andere onze Eco-brick, die tot 3,5 cm smaller is dan een traditionele gevelsteen. Zo zijn er niet enkel minder grondstoffen nodig om de Eco-brick produceren, maar deze smallere gevelsteen laat (ver)bouwers ook toe om meer te kunnen isoleren of meer woonruimte te kunnen benutten.

Vormen: productie-afval vermijden

Hier wordt de klei gevormd tot dakpannen of tot bakstenen. Het mengsel wordt in strengen door een mondstuk geperst en op het juiste formaat gesneden of in vormen geworpen. Geavanceerde persen zijn voorzien van een controlesysteem en kunnen heel precies slecht gevormde stenen detecteren. Dit vermijdt productie-afval achteraf. Afgekeurde producten worden ook steeds gerecycleerd in de grondstofmengeling.

Behandelen: nullozing productieafvalwater

Alle residuen worden via het interne waterzuiveringssysteem opnieuw in het productieproces gebracht. Het productiewater wordt dus hergebruikt. Dit past helemaal in de Wienerberger nullozingspolitiek. Zo wordt het milieu minder belast en het waterverbruik gereduceerd.

Drogen: daling droogtijd en energieverbruik naast investering in groene energie

De op maat gesneden stenen en pannen worden een tijdlang in droogruimtes ondergebracht tot ze het juiste vochtgehalte hebben om ze te kunnen bakken.

Geavanceerde droogtechnieken zorgen voor een aanzienlijke daling van zowel droogtijd als van energieverbruik, wat op zijn beurt de CO2-emissie naar beneden haalt. Daarnaast wil Wienerberger, door te investeren in windmolens en zonnepanelen, op korte termijn 20% van haar elektriciteitsverbruik halen uit groene, hernieuwbare energie. 
 

Bakken: beperken van emissie

De keramische stenen of dakpannen worden nadien gestapeld in de ovens om ze op hoge temperatuur te bakken en eventueel te smoren. Tijdens het bakproces komen onvermijdelijk vervuilende stoffen en gassen vrij in het rookgaskanaal. Voor een duurzame productie komt het erop neer om zo weinig mogelijk van deze stoffen in de atmosfeer vrij te laten.

Sinds ’95 beperkt Wienerberger de emissie tot het absolute minimum. Door gebruik te maken van de Best Beschikbare Technieken en energiebesparende en innovatieve productieprocessen, zoals het toepassen van papiervezel en end-of-pipe oplossingen, scoren we op vele vlakken aanzienlijk beter dan de opgelegde duurzaamheidsnormen. Op het gebied van energie­prestatie behoren de productiesites van Rumst, Beerse en Aalbeke tot de wereldtop.

 

Kwaliteitscontrole: stalen

Tijdens het hele productieproces worden stalen genomen voor onderzoek. Op deze manier wordt het hoge kwaliteitsniveau van het volledige assortiment permanent in het oog gehouden.

 

Verpakken: volledig circulaire verpakkingshoezen en retourpalletten

Keramische stenen en dakpannen worden op pallets gestapeld en beschermd met een krimp- of rekfolie. De verpakkingen zijn makkelijk hanteerbaar op de werf en 100% recycleerbaar. Om te vermijden dat rondslingerende folie in het milieu terecht komt, werkt Wienerberger België mee aan initiatieven zoals het CSS – Clean Site System. Om verpakkingsplastiek niet tegen een hoge prijs met het restafval te laten meevoeren, kunnen via CSS grote opbergzakken voor kunststof verpakkingsmateriaal worden bekomen, die achtergelaten kunnen worden op de daartoe aangeduide inzamelpunten. Bovendien ontwikkelden we, samen met verschillende partners, een circulaire krimphoes. Deze krimphoes bestaat voor de helft uit gerecycleerd plastic én beschikt nog steeds over de nodige kwaliteiten voor de bestemde toepassing en het transport. 

Sinds begin 2022 gaan we nog een stap verder, met volledig circulaire verpakking. We ontwikkelden een nieuwe folie in de vorm van een volledig transparante rekhoes. Het feit dat de hoes niet bedrukt wordt, maakt dat ze perfect te recycleren en te verwerken is tot een nieuwe transparante folie, en dus volledig circulair is. Door de overstap naar een rekfolie is overigens tot 30% minder materiaal nodig, omdat de folie vooraf wordt opengerekt om ze rond de stenen of pannen te doen spannen. De veiligheidsinformatie en branding op de verpakkingen brengen we aan door middel van een dunne, recycleerbare banderol rond de rekhoes. Alleen op deze flinterdunne folie passen we inkt toe. Deze nieuwe verpakking wordt reeds op verschillende productiesites gebruikt, om vervolgens toe te passen op ons volledige productieapparaat.

Ook voor de palletten gaan we volop voor circulair, in de vorm van retourpalletten. Onze dakpannen werden al geleverd op retourpalletten, en sinds eind 2021 wordt dit systeem ook uitgerold voor onze snelbouwstenen. De ambitie is om dit later ook toe te passen voor gevelstenen. 

 

Transport: lokale productie en transport over water

Wienerberger speelt een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van de meest milieuvriendelijke transportmogelijkheden van grondstoffen en afgewerkte producten. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale grondstoffen en lokale afzetmarkten. Via investeringen en vernieuwingen op het vlak van watergebonden transport, worden de CO2-emissies verder gereduceerd.

 

Biodiversiteit op de sites

Via tal van projecten verhoogt Wienerberger de biodiversiteit op haar terreinen. Zo kunnen bepaalde dier- en plantensoorten zich nestelen in een omgeving waar ze thuishoren. Op onze site in Beerse legden we bijvoorbeeld een landduin en ecologische gracht aan, als buffer tussen industrie en natuur. Zo zorgen we voor maar liefst 1,1 hectare extra natuur. 

 

 

Een praktijkvoorbeeld: De productiesite te Rumst

De nieuwe fabriek in Rumst is dé voorbeeldsite door toepassing van al deze nieuwste productietechnieken en meest vooruitstrevende milieubeschermende maatregelen. Onze onderneming sloot hier als eerste in de keramische bouwsector de industriële kringloop volgens het ‘Cradle to Cradle’ principe (van wieg naar wieg). De kern van ‘Cradle to Cradle’ is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig hergebruikt worden als grondstof in een ander product. Zonder kwaliteitsverlies. Afval wordt grondstof en de kringloop is compleet. Wienerberger ontwikkelde een innovatieve  recyclagetechniek om fijngemalen keramisch puin te hergebruiken.

Wienerberger gaat voluit voor circulaire verpakking

In het kader van ons duurzaamheidsstreven hebben we ons verpakkingsconcept bestudeerd en grondig bijgestuurd. Na de verpakking uit 30% gerecycleerd kunststof, gaan we nog een stap verder en maken we onze volledige verpakking circulair. Ook voor de palleten hebben we een circulaire oplossing in de vorm van retourpalletten.

Circulair produceren: hoe Wienerberger inzet op recuperatie en recyclage

Onze sector zet steeds meer in op circulair produceren. Hoewel dat voor Wienerberger niet nieuw is, want we hebben reeds een nullozing van het productiewater, evalueren we voortdurend hoe we ons productieproces nog duurzamer kunnen maken. 

Duurzame innovatie bij Wienerberger: het bekroonde succes van de circulaire krimphoes

Samen met verschillende partners heeft Wienerberger een circulaire krimphoes ontwikkeld! Dit knap stukje innovatie kwam tot stand dankzij een multidisciplinair samenwerkingsverband, waarin Wienerberger optrad als kennisfacilitator. Resultaat? Meer duurzaamheid in de bouwsector én de Packaging Award van Ufemat. Daar ontdek je in dit artikel het fijne van. 

Zo draagt Wienerberger Beerse bij tot meer biodiversiteit

Via tal van projecten verhoogt Wienerberger de biodiversiteit op haar terreinen... Resultaat? Bepaalde dier- en plantensoorten kunnen zich nestelen in een omgeving waar ze thuishoren. Daar is de transformatie van onze vestiging in Beerse een fraai voorbeeld van. 

Duizenden bomen gered dankzij ‘retourpalletten’

Door de palletten waar alle dakpannen en hulpstukken op verpakt worden, te hergebruiken, redden we jaarlijks duizenden bomen. Nog een stap van Wienerberger richting duurzame productie van bouwmaterialen.

Welke resultaten hebben onze energieteams al bereikt?

Bij Wienerberger geloven we in de meerwaarde van gebundelde krachten. Zo werken we met verschillende energieteams, telkens samengesteld door medewerkers uit verschillende afdelingen. 

Van intern naar extern milieuzorgsysteem ISO 14001

Al sinds 1995 heeft Wienerberger een gedetailleerd intern milieuzorgsysteem uitgewerkt met de productievestigingen. Dit vormde een goeie basis om over te stappen naar een extern milieuzorgsysteem.

Installatie van stofafzuiging in de Retroafdeling

Het Retroproces is een proces waarbij we de basisstenen behandelen. Het bestaat uit het trommelen en het toevoegen van een mengsel van poedervormig of vloeibaar cement. De stenen krijgen hierdoor een ander uitzicht.

Het energiebeleid van Wienerberger

Het energiebeleid van een productiebedrijf speelt zonder twijfel een belangrijke rol in de duurzaamheid van dat bedrijf. Daarom hebben we bij Wienerberger daarrond een aantal concrete stappen ondernomen, die we hier toelichten.

Wienerberger en Total streven naar ‘gesloten recyclingketen’

Total werkt samen met partners, zoals Wienerberger, om een gesloten recyclingketen in bouwfolies te creëren. Het doel: krimphoezen uit de bouwsector recycleren zonder dat de prestaties ervan worden aangetast.

Dematerialisatie: eco-brick

De eco-brick is tot 3,5 cm smaller dan een traditionele gevelsteen. Zo zijn er niet enkel minder grondstoffen nodig om de eco-brick produceren, maar deze smallere gevelsteen laat (ver)bouwers ook toe om meer te kunnen isoleren of meer woonruimte te kunnen benutten. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Altijd op de hoogte

Registreer en we houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en bijkomend advies.

Producten

Ons uitgebreide gamma aan bouwmaterialen en -oplossingen bevat ongetwijfeld het juiste product voor uw realisatie. Duik in één van onderstaande productzoekers om uw gewenste bouwmateriaal te vinden.

Downloads

Op zoek naar een bepaalde brochure, technische fiche of advies over onze producten?

Documentatiecenter

Showrooms

Kom langs in een van onze showrooms, ontdek er onze producten en neem een gratis staal mee naar huis van uw favoriete product. Neem daarnaast ook deel aan onze tombola en maak kans op een cashback van 600€.

Jobs / vacatures

Wil je graag deel uitmaken van onze WAW familie? Bekijk hieronder onze openstaande vacatures.