Dunmetselen

Spelen de voegen mee in het uitzicht van mijn gevel?

Als u op straat wandelt, kijk dan eens naar de verschillende gevels die u passeert. Meer bepaald, naar het spel tussen baksteen en voeg. U zult zien dat gevels van elkaar verschillen, enkel en alleen al door de voeg.

Zo'n 10 tot 15%. Dat is de impact van uw voegen op het totale uitzicht van uw gevel. De verschillende voegtypes, zoals platte voegen of verdiepte voegen, geven de gevel reliëf of net niet, dus een andere esthetiek.

Maar ook de keuze van het zand, het cement en eventuele toevoeging van kleurstoffen spelen mee. De voegkleur kan het metselwerkverband benadrukken of net het tegendeel: zorgen voor een homogene gevel (door zogenaamde kleur-op-kleur voegmortels.)

Spreek hier zeker over met uw architect. Combinatie met baksteen en voegkleur maken de mogelijkheden voor uw gevel oneindig!

Map of dealers

Vind verdelers in uw buurt