Gevelrenovatie met kleidakpannen: advies

Een gevelbekleding met kleidakpannen combineert de voordelen van een lichte gevelbekleding met de gekende plaatsingstechniek van kleidakpannen, een budgetvriendelijke keuze. Elke Koramic kleidakpan kan toegepast worden als gevelbekleding. Hieronder vindt u specifieke adviezen.

Voordelen van gevelbekleding met kleidakpannen

 • Nagenoeg alle bestaande isolatiematerialen kunnen gebruikt worden.
 • Door het aanbrengen van de isolatie aan de buitenzijde kunnen bestaande koudebruggen aangepakt worden.
 • Er bestaan heel wat esthetische keuzemogelijkheden. Koramic beschikt over een uitgebreid gamma kleidakpannen.
 • Er zijn geen speciale technieken nodig, een traditionele dakdekker kan de werkzaamheden uitvoeren.
 • Gekende technieken verzekeren een kwalitatieve uitvoering tegen een lagere kostprijs.
 • De spouwwerking blijft behouden, een systeem dat zijn deugdelijkheid meer dan bewezen heeft.
 • Bestaand schrijnwerk kan hergebruikt worden indien het voldoet aan de vooropgestelde eisen en mits de raamafmetingen dezelfde blijven. Vroegere investeringen gaan dus niet verloren.
 • Net als het schrijnwerk kunnen de dakconstructie en –isolatie behouden worden, eventueel mits aanpassingen.
 • Er ontstaan geen problemen met de vochthuishouding.
 • De thermische inertie van de keramische binnenmuur blijft behouden, wat niet het geval is wanneer er vanbinnen geïsoleerd wordt. Deze thermische massa heeft een bufferende werking (temperatuur en vocht) en zorgt voor een constanter binnenklimaat. Dit verhoogt het comfortgevoel en vermindert de energiekosten.
 • Duurzame gevel, onderhoudsarm.
 • Men geniet van een 30-jarige garantie op de kleidakpan.
 • Er bestaat de mogelijkheid om met hetzelfde materiaal zowel dak als gevel af te werken, wat een homogeen resultaat oplevert.
 • Het betreft een droge plaatsing, dus onafhankelijk van de weersomstandigheden.
 • Het is eenvoudig om beschadigde pannen te vervangen.
 • De gevel is opgehangen aan de bestaande muur. Er zijn geen funderingswerken nodig.

Terug naar boven

Mogelijke onderstructuren bij gevelbekleding met kleidakpannen

De volgende onderstructuren zijn mogelijk:

 • houten onderstructuur waarbij de isolatie tussen de kepers wordt aangebracht
 • houten onderstructuur waarbij de isolatie doorloopt achter de kepers
 • combinatie van metaal en hout
 • aluminium onderstructuur

Terug naar boven

Houten onderstructuur waarbij de isolatie tussen de kepers wordt aangebracht

Vandaag maakt men het meeste gebruik van een houten draagstructuur: bij dunnere isolatiediktes één enkele houten verticale stijl en bij dikkere isolatiediktes een horizontaal en een verticaal houten draagwerk waartussen telkens isolatie geplaatst wordt.

De houten onderstructuur heeft als voordelen dat ook moeilijke vormen kunnen uitbekleed worden en dat het geheel afgewerkt kan worden met het winddichte Fleece of Fleece Plus scherm, dat de isolatie beschermt tegen vocht en windspoeling.

Dit type onderstructuur heeft echter 2 uitgesproken nadelen:

 • Het vergt veel werk om de draagstructuur perfect uit te vlakken bij een onregelmatige ondergrond. Dit kan gebeuren door achter de houten structuur uitvulplaatjes, klosjes of wiggen te voorzien.
 • De isolatielaag is niet homogeen, dus moet men de sectie van het hout (met een hogere lambda-waarde dan de isolatie) in rekening brengen.

Terug naar boven

Houten onderstructuur waarbij de isolatie doorloopt achter de kepers

Op de markt bestaan er systemen waarbij harde isolatieplaten aangebracht worden in één doorlopende laag. Met speciale regelschroeven kan een zelfdragende houten draagstructuur aangebracht worden nadat het isolatieschild volledig is geplaatst.

In de eerste plaats worden horizontale schroeven aangebracht voor een basisbevestiging van de verticale draagstructuur. Op deze manier kan de gevel zeer snel en eenvoudig worden uitgelijnd. Daarna worden schuine schroeven onder een hoek van 30° bijgeplaatst om de eindstabiliteit van de structuur te verzekeren.

Terug naar boven

Combinatie van metaal en hout

Door speciaal ontwikkelde beugels in verzinkt staal, aluminium of inox te gebruiken om de verticale houten draagstructuur aan te bevestigen, kan de isolatie in één doorlopende laag aangebracht worden.

De beugel wordt van de constructie gescheiden door een thermische onderbreking. De ruimte tussen de verticale stijlen kan eveneens aangewend worden om bijkomend te isoleren.

Bijkomend voordeel is dat het geheel afgewerkt kan worden met het winddichte Fleece of Fleece Plus scherm, dat de isolatie beschermt tegen vocht en windspoeling.

Nadeel is dat harde isolatieplaten vaak niet mooi kunnen aansluiten op het metselwerk, vanwege de dikte van de beugels. Doorgaans wordt dit praktisch opgelost door de isolatie uit te snijden ter hoogte van de beugels en deze openingen na plaatsing op te schuimen met PUR-schuim.

Terug naar boven

Aluminium onderstructuur

Aluminium T- en L-profielen worden d.m.v. vastpuntbeugels en glijpuntbeugels vastgemaakt aan het metselwerk. Om elk thermisch contact tussen buiten- en binnenwand te vermijden, worden er zowel tussen de gevel en de beugel als tussen de beugel en de kop van de schroeven thermische onderbrekingen aangebracht.

Daarna worden houten latten op de verticale aluminium draagstructuur bevestigd door middel van zelftappende schroeven. Tussen de aluminium draagstructuur en de houten latten kan een regen- en winddichtscherm worden aangebracht. Dit is een groot voordeel tov andere lichte gevelbekledingen aangebracht op een aluminium structuur waar het plaatsen van een regen- en winddichtscherm niet zo evident is. Op de houten latten worden vervolgens panlatten dmv zelftappende schroeven bevestigd. Ter hoogte van de aluminium draagstructuur zijn de schroeven voldoende lang zodat ze in de houten latten en de aluminium draagstructuur zijn verankerd.

Indien geen regen- en winddichtscherm wordt geplaatst, kunnen de houten panlatten ook rechtstreeks op de verticale aluminium draagstructuur worden bevestigd.Tussen de voorzijde van de isolatie en de achterzijde van de panlatten dient steeds een continue spouw van 15 mm voorzien te worden om een goede luchtdoorstroming achter de gevelbekleding mogelijk te maken.

Bij harde isolatieplaten is de kans groot dat die niet mooi kunnen aansluiten op het metselwerk, vanwege de dikte van de beugels. Vaak wordt dit praktisch opgelost door de isolatie uit te snijden ter hoogte van de beugels en deze openingen na plaatsing op te schuimen met PUR-schuim.

Terug naar boven

Bevestiging kleidakpannen als gevelbekleding

Kleidakpannen als gevelbekleding worden bevestigd conform de richtlijnen in de TV240.

Het aantal bevestigingen van pannen op het dak hangt af van de dakhelling, de ruwheidscategorie, de hoogte van het gebouw en het gewicht. De voorschriften voor het bevestigen van kleidakpannen op de gevel zijn veel strenger en afhankelijk van de blootstelling van het gebouw.

Verankering kleidakpannen als gevelbekleding α≥75°

 
 
 
Model pan of hulpstuk

Tegelpannen + hulpstukken

Dakpannen met sluitingen

Hoogte

H ≤ 25m

H < 25m

Zijdelingse panhaak inox
 

1x

schroef inox met EPDM-ring(*)

2x

1x(**)

 • Verplicht: vb 1 x zijdelingse panhaak en 1 x schroef inox
 • (*): De lengte van de schroef is afhankelijk van het model: 4,5 x 35 mm; 4,5 x 45 mm; 4,5 x 60 mm
 • (**): Bij een gebouwhoogte = 25m: bovenste randzone van 1m - 1 x zijdelingse panhaak inox + 2 x schroef inox

Pannen met sluitingen worden d.m.v. een schroef met EPDM-ring en een zijdelingse panhaak bevestigd. Tegelpannen worden d.m.v. twee inox schroeven met EPDM-ring bevestigd.

Terug naar boven

Bijkomende belasting van de gevel door een gevelbekleding met kleidakpannen

Het gewicht van een gevelbekleding met kleidakpannen kan oplopen tot 80 kg/m². Het is dus belangrijk de stabiliteit van de gevel waaraan de nieuwe gevelbekleding wordt opgehangen te beoordelen en eventueel maatregelen te nemen om die stabiliteit te verbeteren.

Terug naar boven

Gebruik van pannen in gebogen gevels

Een pan heeft als gevolg van zijn vorm en zijn latafstand een impact op de minimum te realiseren straal. Koramic heeft voor de modellen in haar gamma deze minimum straal bepaald:

 
 
 
 
 
 
 
 
Panmodel

Stormpan 44

Stormpan 993

Vlaamse pan 401

Oude Pottelbergse pan 451

Tegelpan 301

Tegelpan Rustica

Tegelpan Plato

Min. Straal R ≥ (m)

2,20

3,50

3,50

5,00

1,25

1,25

8,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panmodel

Vauban

Actua 10

Mega

Standard

Alegra 10 SE

Panne

Romane

Jura Nova

Min. Straal R ≥ (m)

2,50

3,00

2,50

2,50

5,00

5,00

5,00

5,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panmodel

Pontigny

Patrimoine

Keymer

Datura

VHV

OVH

Alegra 10 TE

Tegelpan Elfino

Min. Straal R ≥ (m)

1,50

1,50

1,50

3,00

7,00

2,50

5,00

8,00

Hellingsgraad van de pannen boven raam- en deuropeningen

Het is belangrijk dat de helling van de gevelbekleding behouden blijft over het gehele gevelvlak. Daarom dient, waar de gevelbekleding stopt, de laatste pan te steunen op een dubbele panlat, een aangepaste panlat of panlat met afwijkende panlatafstand. Dit is bijvoorbeeld de situatie boven raam- en deuropeningen.

Terug naar boven

Keuze van de regelstructuur bij een vlakke kleidakpan

Wanneer men kiest voor een vlakke kleidakpan, is een goed en eenvoudig uit te regelen onderstructuur des te belangrijker om een zo vlak mogelijk eindresultaat te verkrijgen. Het gebruik van een met regelschroeven bevestigde houten onderstructuur, waarbij de isolatie doorloopt achter de kepers, is in dit geval aan te bevelen.

Terug naar boven

Plaatsing kleidakpannen als gevelbekleding

De plaatsing van kleidakpannen in een gevelbekleding is zeer gelijkaardig aan die in een dak. De techniek is gekend. De dakdekker is dan ook het aanspreekpunt voor een gevelrenovatie met kleidakpannen.

Terug naar boven

Verankering van de regelstructuur

Het is van het allergrootste belang dat de houten of aluminium draagstructuur op een degelijke manier wordt verankerd aan de onderstructuur, die meestal bestaat uit keramische – al dan niet geperforeerde – bakstenen, betonblokken of houtskeletbouw.

Gespecialiseerde firma’s kunnen het juiste verankeringsadvies geven bij om het even welke realisatie. 

Terug naar boven

Vervanging van kleidakpannen in een gevelbekleding

Kleidakpannen hebben een goede stoot- en krasvastheid. Ze zijn evenwel minder massief dan een traditionele gevelsteen en daarom raden we aan om de gevel te beschermen tegen grote impacten. Zo kunnen oordeelkundig geplaatste paaltjes of een mooie haag de gevel beschermen tegen stootbelasting van bijvoorbeeld tegen de gevel gegooide fietsen.

Is er toch schade aan een pan, dan kan die op een eenvoudige manier vervangen worden.

Klik op de afbeeldingen voor een fotostappenplan voor vervangen van een pan met sluiting

Terug naar boven

Klik op de afbeeldingen voor een fotostappenplan voor vervangen van een tegelpan

Welke kleidakpan kiezen als gevelbekleding?

Binnen het Koramic gamma kan elke pan gebruikt worden als gevelbekleding.

Voor bepaalde modellen, zoals de Tegelpan 301, Tegelpan Plato, Vauban, Datura, Actua 10LT, Stormpan 44, en VHV, werden speciale hulpstukken ontworpen.

Hulpstukken zoals de buitenhoekaansluitingen staan garant voor een esthetische oplossing.

Terug naar boven