Gevelrenovatie met Façabrick: technische details

Façabrick is een totaaloplossing voor gevelrenovaties. Hier hebben we de technische details verzameld.

1. Fundering
    1.1. Algemeen
        1.1.1. Geen funderingswerken
    1.2. Massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur
        1.2.1. Geen funderingswerken


2. Hellende dakaansluiting
    2.1. Algemeen
        2.1.1. Goot – voldoende oversteek
        2.1.2. Goot – onvoldoende oversteek zonder binnenaanpassingen
        2.1.3. Goot – onvoldoende oversteek met binnenaanpassingen
        2.1.4. Zijdelings – voldoende oversteek
        2.1.5. Zijdelings – onvoldoende oversteek
    2.2. Spouwmuur met behoud gevelsteen
        2.2.1. Goot – voldoende oversteek


3. Platte dakaansluiting
    3.1. Platte dakrand
    3.2. Overgang platte dak – gevel

4. Raamaansluiting
    4.1. Algemeen
        4.1.1. Nieuw, bovenaansluiting
        4.1.2. Nieuw, ondersluiting
        4.1.3. Nieuw, zijaansluiting   
4.2. Massieve muur
        4.2.1. Behoud, bovenaansluiting
        4.2.2. Behoud, onderaansluiting
        4.2.3. Behoud, zijaansluiting
4.3. Massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur
        4.3.1. Behoud, bovenaansluiting       
        4.3.2. Behoud, onderaansluiting
        4.3.3. Behoud, zijaansluiting
4.4. Spouwmuur
        4.4.1. Behoud, bovenaansluiting
        4.4.2. Behoud, onderaansluiting
        4.4.3. Behoud, zijaansluiting

  5. Deuraansluiting
    5.1. Algemeen
        5.1.1. Nieuw, onderaansluiting
        5.1.2. Behoud, onderaansluiting
    5.2. Massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur
        5.2.1. Nieuw, onderaansluiting
        5.2.2. Behoud, onderaansluiting

1. Fundering

1.1. Algemeen

1.1.1. Geen funderingswerken

Er mag geen opstijgend grondvocht voorkomen in de bestaande constructie. Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur met behoud van buitenspouwblad.

Indien er kans is op een te hoge belasting door grondwater, moet er een noppenfolie met drainage gestoken worden om de constructie te ontlasten.

Volgens onderzoek van KU Leuven betreffende het al dan niet noodzakelijk zijn van het navullen van de spouw (< 50 mm) in geval van een buitenisolatiesysteem is gebleken dat de spouw ongeïsoleerd mag blijven op voorwaarde dat alle openingen gedicht werden zodat luchtstromingen in deze spouw vermeden worden.

Terug naar boven.

1.2. Massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur

1.2.1. Geen funderingswerken

Er mag geen opstijgend grondvocht voorkomen in de bestaande constructie.

Volgens onderzoek van KU Leuven betreffende het al dan niet noodzakelijk zijn van het navullen van de spouw (< 50 mm) in geval van een buitenisolatiesysteem is gebleken dat de spouw ongeïsoleerd mag blijven op voorwaarde dat alle openingen gedicht werden zodat luchtstromingen in deze spouw vermeden worden.

Terug naar boven.

2. Hellende dakaansluiting

2.1. Algemeen

2.1.1. Goot - voldoende oversteek

Het detail werd getekend voor een massieve muur.

Terug naar boven.

2.1.2. Goot - onvoldoende oversteek zonder binnenaanpassingen

Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. De bekleding van de kroonlijst werd als principe weergegeven. De detaillering van de afwerking hangt af van het gekozen materiaal.

De nieuwe tengellat(ten) werd(en) schematisch getekend en er werd gebruik gemaakt van een spievormige gootplank. Dit is één van de mogelijkheden. Het werken met een geïntegreerde gootplank is een aanbeveling uit TV175, maar is bij renovatie vaak moeilijker uitvoerbaar. Ook kan met een ventilerende onderlat gewerkt worden.

Terug naar boven.

2.1.3. Goot - onvoldoende oversteek met binnenaanpassingen

Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. De bekleding van de kroonlijst werd als principe weergegeven. De detaillering van de afwerking hangt af van het gekozen materiaal. De nieuwe tengellat(ten) werd(en) schematisch getekend en er werd gebruik gemaakt van een spievormige gootplank. Dit is één van de mogelijkheden. Het werken met een geïntegreerde gootplank is een aanbeveling uit TV175, maar is bij renovatie vaak moeilijker uitvoerbaar. Ook kan met een ventilerende onderlat gewerkt worden.

Terug naar boven.

2.1.4. Zijdelings - voldoende oversteek

Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur met behoud van het buitenspouwblad. Volgens recent onderzoek van KU Leuven betreffende het al dan niet noodzakelijk zijn van het navullen van de spouw (< 50 mm) in geval van een buitenisolatiesysteem is gebleken dat de spouw ongeïsoleerd mag blijven op voorwaarde dat alle openingen gedicht werden zodat luchtstromingen in deze spouw vermeden worden.

Terug naar boven.

2.1.5. Zijdelings - onvoldoende oversteek

Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Bij wegbreken van de bestaande gevelsteen moet de opvang van de gevelpan bekeken worden. Desnoods dient die tijdelijk te worden verwijderd om daarna te herplaatsen. De bevestiging van de keper is afhankelijk van de toestand van het metselwerk, desnoods dienen klossen ingewerkt of dient de verankering meer naar onder te gebeuren. In het geval van een massieve muur komt de isolatie niet onder de gevelpan en zal de zinken slab enkel een verticale opstand hebben die achter de gevelpan grijpt. Ook in dit geval wordt de zinken slab ondersteunt door een WBP-multiplex.

Terug naar boven.

2.2. Spouwmuur met behoud gevelsteen

2.2.1. Goot - voldoende oversteek

De bestaande spouw dient bovenaan afgedicht.

Volgens onderzoek van KU Leuven betreffende het al dan niet noodzakelijk zijn van het navullen van de spouw (< 50 mm) in geval van een buitenisolatiesysteem is gebleken dat de spouw ongeïsoleerd mag blijven op voorwaarde dat alle openingen gedicht werden zodat luchtstromingen in deze spouw vermeden worden.

Terug naar boven.

3. Platte dakaansluiting

3.1. Platte dakrand

Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Indien de toestand van de bestaande multiplex het toelaat, kan de nieuwe multiplexplaat op de bestaande geplaatst worden.

Terug naar boven.

3.2. Overgang platte dak - gevel

Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken.

Terug naar boven.

4. Raamaansluiting

4.1. Algemeen

4.1.1. Nieuw, bovenaansluiting

Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Bij toepassen van dit principe bij een massieve muur dient de slag weggeslepen te worden om tot een analoge situatie als geschetst te komen.

Terug naar boven.

4.1.2. Nieuw, onderaansluiting

Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. De raamdorpel mag op deze manier uitgevoerd worden op voorwaarde dat de vensterbank niet kan belast worden (bv. door erop te gaan zitten). Indien dit wel het geval is, moet de raamdorpel ondersteund worden door middel van een ondersteuningsprofiel.

Terug naar boven.

4.1.3. Nieuw, zijaansluiting

Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. Bij toepassen van dit principe bij een massieve muur dient de slag weggeslepen te worden om tot een analoge situatie als geschetst te komen.

Terug naar boven.

4.2. Massieve muur

4.2.1. Behoud, bovenaansluiting

Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken.

Terug naar boven.

4.2.2. Behoud, onderaansluiting

Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken. Het bestaande raam steunt niet op de dorpel. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen van de STS 52 art. 6.2.3.1 (2005) en de TV 188 (1993). Indien het raam toch op de bestaande dorpel zou steunen, dienen maatregelen genomen om de stabiliteit van het raam niet in gedrang te brengen. Ook een dorpel in arduin is mogelijk, maar in dit geval is deze bouwknoop thermisch niet opgelost. Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. De raamdorpel mag op deze manier uitgevoerd worden op voorwaarde dat de vensterbank niet kan belast worden (bv. door erop te gaan zitten). Indien dit wel het geval is, moet de raamdorpel ondersteund worden door middel van een ondersteuningsprofiel.

Terug naar boven.

4.2.3. Behoud, zijaansluiting

Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken.

Terug naar boven.

4.3. Massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur

4.3.1. Behoud, bovenaansluiting

Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken.

Terug naar boven.

4.3.2. Behoud, onderaansluiting

Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken. Het bestaande raam steunt niet op de dorpel. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen van de STS 52 art. 6.2.3.1 (2005) en de TV 188 (1993). Indien het raam toch op de bestaande dorpel zou steunen, dienen maatregelen genomen om de stabiliteit van het raam niet in gedrang te brengen. Ook een dorpel in arduin is mogelijk, maar in dit geval is deze bouwknoop thermisch niet opgelost. Het detail werd getekend voor een bestaande spouwmuur waarvan het buitenspouwblad wordt afgebroken. De raamdorpel mag op deze manier uitgevoerd worden op voorwaarde dat de vensterbank niet kan belast worden (bv. door erop te gaan zitten). Indien dit wel het geval is, moet de raamdorpel ondersteund worden door middel van een ondersteuningsprofiel.

Terug naar boven.

4.3.3. Behoud, zijaansluiting

De slag waarachter het raam zich bevindt, dient te worden verwijderd om een goede aansluiting met het Façabrick systeem mogelijk te maken. Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken.

Terug naar boven.

4.4. Spouwmuur

4.4.1. Behoud, bovenaansluiting

Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken. Volgens recent onderzoek van KU Leuven betreffende het al dan niet noodzakelijk zijn van het navullen van de spouw (< 50 mm) in geval van een buitenisolatiesysteem is gebleken dat de spouw ongeïsoleerd mag blijven op voorwaarde dat alle openingen gedicht werden zodat luchtstromingen in deze spouw vermeden worden. De slag waarachter het raam zich bevindt, dient te worden verwijderd om een goede aansluiting met het Façabrick systeem mogelijk te maken.

Terug naar boven.

4.4.2. Behoud, onderaansluiting

Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken. Het bestaande raam steunt niet op de dorpel. Dit is in overeenstemming met de aanbevelingen van de STS 52 art. 6.2.3.1 (2005) en de TV 188 (1993). Indien het raam toch op de bestaande dorpel zou steunen, dienen maatregelen genomen om de stabiliteit van het raam niet in gedrang te brengen. Ook een dorpel in arduin is mogelijk, maar in dit geval is deze bouwknoop thermisch niet opgelost. Volgens recent onderzoek van KU Leuven betreffende het al dan niet noodzakelijk zijn van het navullen van de spouw (< 50 mm) in geval van een buitenisolatiesysteem is gebleken dat de spouw ongeïsoleerd mag blijven op voorwaarde dat alle openingen gedicht werden zodat luchtstromingen in deze spouw vermeden worden.

Terug naar boven.

4.4.3. Behoud, zijaansluiting

Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken. Volgens recent onderzoek van KU Leuven betreffende het al dan niet noodzakelijk zijn van het navullen van de spouw (< 50 mm) in geval van een buitenisolatiesysteem is gebleken dat de spouw ongeïsoleerd mag blijven op voorwaarde dat alle openingen gedicht werden zodat luchtstromingen in deze spouw vermeden worden. De slag waarachter het raam zich bevindt, dient te worden verwijderd om een goede aansluiting met het Façabrick systeem mogelijk te maken.

Terug naar boven.

5. Deuraansluiting

5.1. Algemeen

5.1.1. Nieuw, onderaansluiting

Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen. Volgens recent onderzoek van KU Leuven betreffende het al dan niet noodzakelijk zijn van het navullen van de spouw (< 50 mm) in geval van een buitenisolatiesysteem is gebleken dat de spouw ongeïsoleerd mag blijven op voorwaarde dat alle openingen gedicht werden zodat luchtstromingen in deze spouw vermeden worden.

Terug naar boven.

5.1.2. Behoud, onderaansluiting

Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken. Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen. Volgens recent onderzoek van KU Leuven betreffende het al dan niet noodzakelijk zijn van het navullen van de spouw (< 50 mm) in geval van een buitenisolatiesysteem is gebleken dat de spouw ongeïsoleerd mag blijven op voorwaarde dat alle openingen gedicht werden zodat luchtstromingen in deze spouw vermeden worden.

Terug naar boven.

5.2. Massieve muur, na afbraak gevelafwerking spouwmuur

5.2.1. Nieuw, onderaansluiting

Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen.

Terug naar boven.

5.2.2. Behoud, onderaansluiting

Scherm het te behouden schrijnwerk voldoende af tijdens de afbraakwerken. Dit principe kan ook toegepast worden bij schuiframen en alle ramen die tot op de nulpas komen.

Terug naar boven.